Här finns några avskrifter från domböcker, alla hämtade ur Göta Hovrätts arkiv i Jönköping

Klicka på valfri länk
* = Koppling till släktarkivet


Till startsidan

* Urtima Ting angående Jöns Sandberg i Hägerstad. 7/4 1796

* Göta hovrätts dom över bröderna Damberg från Nydala. 16/10 1862

Ett tragiskt kvinnoöde från Östergötland. 4/3 1630

Faderskapsmål med dödlig utgång. 6/4 1630

En rövares framfart i Kronoberg. 17/11 1680

På flykt undan både lagen och hustrun. 17/11 1680

Snapphanar. 29/8 1677

En gästgivares försummelse. 28/5 1774

* Bråk på skoj som slutade i Tinget. 12/7 1717

Smågnabb som slutade illa. 18/6 1630

Olycka i slåtterarbetet. 6/12 1630

Tidelag, skyldig eller ej? 6/6 1673

En självspillning. 29/8 1677

Till himmelriket eller helvetet? 4/4 1722

En horkarls straff. 15/10 1639

Cornett Lars Jonsson från Byestad. 10/11 1641

Gabriel Ulfsax mot Kerstin Hård. september 1647

Osams med prästen, Sunnerbo 1680

* Trolldomsanklagelse, Vimmerby 1676

Enfaldig vidskepelse, Mo härad 1673

En trollkonas avrättning i Halmstad 1687

Ett kvinnfolk som förgjort sig i en brunn, Sunnerbo härad 1677

Skabb, ett skäl till skilsmässa. Tjust härad 1701

Embring illa slagen av Gyllenfelt, Tjust härad 1704

Lek på sjön som slutade illa, Tjust härad 1705

En flicka i Stenberga som sjungit en nidvisa, Östra härad 1666

Vart tog arvet vägen? Kils härad 1672

Osämja mellan mor och dotter. Kils härad 1672

17 st. attester och intyg som rör Kierstin Andersdotter i Lilla Wijk, Östergötland, anklagad för trolldom, 1670

Gustav II Adolfs amnesti över förrymda knektar, 6/11 1631

Jöns Nykommen, "pungslagen" båtsman. Bräkne härad 1730

Öknamn och skvaller i Solberga socken, Södra Vedbo härad 1714

* Osämja och gnabb på Wida Gästgiveri, Tjust härad 1793

* Lars Spångberg lite påstruken en glad kväll i Linköping, den 27 mars 1817

* Syneprotokoll mellan Stockebäck och Boda Ängelag 1706