Axel Persson, Trästad i Blackstad död 1646 bl.a. fastebrevTrästad säteri
Vådeld utbröt på Trästad 1700 Brandstödsersättning
Jöns Larsson Sandberg, Hägerstad i Hannäs 1753 - 1829 Bråkat med Ekman på Wida gästgivargård
    Överfallit Betjänten Törnberg
Anna Wisbergs arbetshistoria 1881 - 1962 220 limpor och 1000 bullar per dygn
Karlsholm 100 år 1860 - 1960 100-årsjubileum
Hjalmar Wisberg 85 år 1864 - 1951 Färgning, bak och fiske
Bengt Torsson Lind, Kleva i Blackstad 1707 - 1777 Moderns testamente, köpt ut sina svägerskor
     
Måns Eriksson och Karin Michaelsdotter, Åsenhöga   Mycket fina gravstenar
     
Slagsmål mellan Djursdalabor och Hallingebergsbor, lite 1725 "Släktfejd"
av en släktfejd, då vår dotters anas bröder var med    
bland Djursdalaborna som slog ihjäl hennes mans ana    
bland Hallingebergsborna    
     
Philip Ehrenmark, Fältväbel, Trästad 1697 - 1760 Osams med de flesta
     
Simon i Snällebo 1641 Tjust härads renoverade dombok

Startsidan