Dessa register gäller för Göta hovrätts material som finns i Vadstena landsarkiv.

 

Serie E IAC, Kungliga brev och resolutioner i kriminalmål, 1694 - 1755

Innehåller resolutioner och brottmål som har överklagats till Kungl. Majt. nuvarande HD.

 

 

Serie E VA Criminalia och serie B IIA Brottmålsutslag 1684 - 1736

Innehåller Göta hovrätts utslag och beslut i kriminalmål överklagade från härads- och rådhusrätter.

 

 

 

Serie E XIA och E XIBA

Innehåller adliga bouppteckningar, testamenten, morgongåvobrev, arvskiften, äktenskapsförord och fideikommisser