Adliga bouppteckningar ur Göta hovrätts arkiv, nu förvarade i Vadstena landsarkiv.

A = Arvskifte, B = Bouppteckning, F = Fideikommiss, M = Morgongåvobrev, S = Skifte, T = Testamente

 

Adelborg - Bärfelt

Bärfelt - Ehrenstrahl

Ehrenstrahl - Gyllenhaal

Gyllenhaal - von Jakobsson

von Jakobsson - Lilliehorn

Lilliehorn - Olivecreutz

Olivecreutz - Rosenbielke

Rosenbielke - Skytte

Skytte - Treffenberg

Treffenberg - Österberg

Tillbaka