Dessa register gäller för Göta hovrätts material som finns i Vadstena landsarkiv.

Tillbaka

 

Serie E XIA och E XIBA

Innehåller adliga bouppteckningar, testamenten, morgongåvobrev, arvskiften, äktenskapsförord och fideikommisser, 1620 - 1916

Bouppteckningarna finns tillgängliga bl.a. via ArkivDigital och SVAR

 

Serie E IAC, Kungliga brev och resolutioner i kriminalmål, 1694 - 1755

Innehåller resolutioner och brottmål som har överklagats till Kungl. Majt. nuvarande HD.

 

 

Serie E VA Criminalia och serie B IIA Brottmålsutslag 1684 - 1736

Serie B IIA Brottmålsutslag 1748 - 1750

Innehåller Göta hovrätts utslag och beslut i kriminalmål överklagade från härads- och rådhusrätter.

 

Serie E XVA Fångförteckning

Förteckning över häktade personer i Jönköpings län 1792 - 1884 och Växjö länsfängelse 1901 - 1905