Lagsamling

1864 års lag

1734 års lagar, med 1842 års revidering

 

 

Strafflagen    

Förlaga

Ärvdabalken    

Giftermålsbalken

Byggningsbalken Ärvdabalken
Jordabalken Jordabalken
Giftermålsbalken Byggningsbalken
  Handelsbalken
  Missgärningsbalken
  Straffbalken
  Utsökningsbalken
  Rättegångsbalken
  Register
  Domarregler
  Bihang
  Formulär till besvärshänvisningar i brottmål

 

 

 

Till startsidan