Personal Record Pedigree Chart

85501786239 Gerberga Av Lorraine

Father:171003572478 Godfrey Palatine av Lotharingia
Mother:171003572479 Ermentrude

Biografi: 1)Gerberga av Lorraine (c. 925-995) var en kvinna av högsta europeiska adeln som blev fru Megingoz av Guelders runt 945.

Hon var en dotter till Godfrey, Grev Palatine av Lotharingia och Ermentrude, möjligen den äldsta dottern till Charles the Simple . På hennes pappas sida var hon ett barnbarn av Gerhard I av Metz och Oda Sachsen , dotter till Otto I, Duke of Saxony .

Hon grundade klostret Vilich , nordöstra Bonn . Hon dog i 995. Megingoz dog kort därefter, efter 998.

Barn
Med Megingoz hade hon följande barn:

Godfrey (d 977), dödades i ung ålder i en kampanj mot Böhmen
Irmtrud av Avalau, som gifte sig med Herbert of Wetterau
Adelaide, Abbess of Vilich
Alberada
Bertada (d. 1000), abbess i Köln
 

Children with 85501786238 Megingoz Av Avalau

Children:
42750893119 Irmtrud Av Avalau

Personal History

YearAgeEvent

Sources

1)Wikipedia