Personal Record Pedigree Chart

5096 Anders Gustafsson (Silkelock)

Bonde. Was at most 66 years.

Father:10192 Gustav Persson (Silkelock) (<1620 - 1654)
Mother:10193 Anna Persdotter

Born:1640
Dead:1706

Marriage with 5097 Elisabet (- 1706?)

Marriage:

Children:
2548 Hans Andersson (Silkelock) (1660? - 1741)
Salomon Andersson (1670? - )
Karin Andersdotter

Notes

Det är okänt när och var Anders Gustafsson och hans hustru Elisabet föddes. likaså är det okänt när de vigdes.
Hur många barn som ingick i Anders och Elisabets barnaskara är okänt.
Anders Gustafsson finns i mantal för Flaka i Södra Vi socken åtminstone åren 1666-1671 samt för Komramåla i Södra Vi socken åtminstone åren 1674-1675 Mantalslängderna visar att Anders var bonde i Flaka samt i Komramåla.
Anders Gustafsson omnämns i Sevede härads dombok den 6/10-1676.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AAAE:14 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1676 6/10:
"Anders Göstaffsson i Kommeremåhla".
Anders Gustafsson dog förmodligen någon gång mellan åren 1676-1680, ty i mantalslängden år 1680 omnämns änkan i Komramåla.
I mantalslängden år 1682 stod följande noterat: "enkian Lispeta i Kummermåhla".
I mantalslängden år 1686 stod sonen Hans Andersson noterad under Komramåla
Elisabet dog troligen år 1706 i Komramåla, Södra Vi socken. I kyrkoräkenskaperna för Södra Vi socken år 1706 finner man att det gavs testamentspenningar samt bårklädepenningar för "hust. Elisabet i Kombermåhla"

ref: Göran Svensson Vimmerby

Källor:
Släkt och Hävd nr 3-4 1997, sidan 423-429.
Släktutredningar från Berit Sjögren, Uppsala och Karl Gustafsson, Söderköping.

Död 1676 (db;omtalas räwfängarens änka i Komramåla). EVEN L 6 OCT 1676 Komramåla db. "rävefängare" i Komramåla S Vi., sventjänare 1652 1/3 hos Gabriel Börjesson i Höckhuhlt.. Sevede hd:s db 1676 6 okt:Anders i Wagelliem sakfältes 2:a gången for stämnigs försittande, stämd af Sven Svensson i Kåreda, Anders Göstafsson i Kommermåla och Måns Jonsson i Wagelhem for skällsord till 3 mkr. I mtl 1667-71 i Flaka, 1674-76 i Komramåla.
Göta Hovrätt 1669 4/6: Swen Joensson i Västervik besvärade sig gm sin fullm. Hans i Wännebörke att AG i Flaka intet vill betala honom 15 Dr 21 öre Kmt som han är skyldig, som han med räkning opwiste. AG svarade att köpmannen har satt honom sitt gods dyrt men alltför ringa oppfört det han fatt igen. Köpmannen hade väntat på sin betalning i 9 år o därför fann rätten skäligt att AG skulle betala.


Personal History

YearAgeEvent
1640 Birth 1640.
1654 Father 10192 Gustav Persson (Silkelock) dies 1654.
1660? Son 2548 Hans Andersson (Silkelock) is born about 1660.
1670? Son Salomon Andersson is born about 1670.
1706 Death 1706.
1706? Spouse 5097 Elisabet dies about 1706 Komramåla, Södra Vi H 1).

Sources

1)Göran Svensson