Personal Record Pedigree Chart

Carl Spaak

Kyrkoherde. Was 57 years.

Father:2552 Carl Olofsson Spaak (1634 - 1708)
Mother:2553 Ingrid Olofsdotter (1629 - 1699)

Born:1673-01-01
Dead:1730-03-23

Notes

Ur herdaminnet från Mogata pastorat Hammarkinds kontrakt.


16. Carlus Spaak, född i Vimmerby 1673 1/1. Föräldrar: Carl Spaak, fältskär vid Smålands kavalleri, och Ingrid Olofsdotter. Student i Uppsala "sub privata informatione" 1694 19/10; prv. till bataljonspredikant vid Östgöta infanteri 1701 13/3; regementspastor där 1705; adjunkt i Eksjö 1707; kyrkoherde här 1708. Död 1730 23/3.

Gift 1) 1708 med Elisabeth Maria Bergh, företrädarens änka.-- 2) 1728 27/10 med Maria Kihlman (omgift med P. Ollonberg, kyrkoherde i Godegård, och N. Saxonius, kyrkoherde i Björkeberg), f. 1696 30/9, död 1771 15/1, komministerdotter från Skällvik. --Dotter: Elisabeth Carolina, f. 1730 17/4, begr. 1731 2/4. -- Om släkten, vars namn skrivits och skrives av många medlemmar Spak, se Sv. Släktkalender, 3: 188 och Ny Sv. Släktbok, sidd 290 och 744.

När ryssarna härjade Norrköpingstrakten 1719, tågade till Mogata "En stor mängd av sammanskockad Allmoge", för att begagna Sundelius ord, till Norrköping "i avsikt att giva sig under Czarens Protection".
"Då desse upproriske, utan beväpning skulle passera Landsvägen förbi Mogata Kyrka, möttes de utav Pastorn därstädes Carl Spaak. Han föreställde dem först med ett bevekligt tal, deras villfarelse, och den våda uti vilken de skulle störta sig, om de ej i acktogo stillhet och lugn, samt återvände var och en till sitt. Men då de ej ville med godo lyda hans välgrundade råd, hotade han, att låta sina Drängar, Torpare och en mängd Bönder, dem han redan samlat omkring sig, skjuta skarpt på dem, som ej genast återvände.
Några lösa skott lossades ock säkerligen av Kyrkoherdens Folk, varigenom desse upproriske vände om och genast begåvo sig hem."
Så Sundelius, som med anledning härav tillägger: "Staten lärer ibland behöva Prästen, även utom Predikstolen:"


Personal History

YearAgeEvent
1673 Birth 1673-01-01.
1699 26 years Mother 2553 Ingrid Olofsdotter dies 1699-04-17.
1708 35 years Father 2552 Carl Olofsson Spaak dies 1708-10-23 Börrum, Mogata E.
1730 57 years Death 1730-03-23.
Carl Spaaks namnteckning