Personal Record

85501786188 Siemomysl


Children with ?

Children:
42750893094 Mieszko I (931? - 992)

Notes

Då hans verkliga existens inte går att härleda och bekräfta till andra källor än den anonyma Galla Anonimkrönikan, anses det inte historiskt bevisat att han verkligen existerat. Enligt vissa framlagda hypoteser skall han ha regerat från och med c:a år 930 (vissa forskare menar dock att Siemomysls regeringstid varit tämligen kort, med början c:a år 950). Man antar att det troligen var han som enade Polanernas, Goplanernas och Masowszanernas landområden eller riken men det kan inte uteslutas att det istället var hans far som enade dem. Enligt en hypotes av den polske historikern Henryk Lowmianski motverkade han en resning av Wkrzan-stammen riktad mot Tyskland[2].


Personal History

YearAgeEvent
931? Son 42750893094 Mieszko I is born about 931 Polen.
992 Son 42750893094 Mieszko I dies 992-05-25 Polen.