Personal Record Pedigree Chart

85501786176 Olof Björnsson

Kung av Sverige. Was at most 85 years.

Father:85501786320 Sveakung Björn Eriksson (867? - 956)

Born:885 Björkö-Arholma
Dead:970

Children with 85501786177 Ingeborg Thransdotter (886 - 940)

Children:
42750893088 Styrbjörn Starke Olofsson (- 985)

Notes

Olof Björnsson (regeringstid cirka 970–975) är en svensk sagokung som skall ha samregerat med sin bror Erik Segersäll. Enligt traditionen dog Olof Björnsson av ett ormbett. Olof omtalas i Styrbjarnar þáttr Svíakappa i Flatöboken.[1]Han ska enligt traditionen ha varit gift med Ingeborg Thrandsdotter med vilken han fick barnen Styrbjörn Starke och Gyrithe Olafsdotter. Fornvästnordisk sagalitteratur (Styrbjarnar þáttr Svíakappa i Flatöboken) anger att tinget efter Olofs död ansåg Styrbjörn Starke olämplig som kung, varvid Erik Segersäll ska ha utsett sitt ofödda barn till medregent på villkor att det blev en son; vilket det också blev genom Olof Skötkonungs födsel.[2]

ref: Bo Lindkvist hemsida, bolindkvist.se/index.php


Personal History

YearAgeEvent
885 Birth 885 Björkö-Arholma.
886 Partner 85501786177 Ingeborg Thransdotter is born 886 Uppsala C.
940 Partner 85501786177 Ingeborg Thransdotter dies 940.
956 Father 85501786320 Sveakung Björn Eriksson dies 956 Birka, Björkö-Arholma.
970 Death 970.