Personal Record Pedigree Chart

2556 Johan Persson

Father:5112 Per Nilsson (1630 - )
Mother:5113 Brita Nilsdotter

Marriage with 2557 Karin Hansdotter

Marriage:

Children:
1278 Per Johansson (1705? - )
Johan Johansson

Notes

Johan Persson
Persson, Johan. Född 1676 (åu). Levde 1696-01-23 i Nyshult? (son till Brita Nilsd:r enl dombok). Levde 1730-02-13 i Nyserum (JP kärar om oväsen 1729 §11.)- Död 1759-11-25 i Nyserum, Frödinge (H) (84 år gl;). Bonde i Nyserum, Frödinge (H), nänmdeman. Skattköpte 1706 2/3 §15 Vi Nyserum av H Rålamb o Vendela Hammarsköld. Bonde i Nyserum. Sevede hd 1704 ST §32: JP i Nysrum upwiste köpebref på ¼ skattegård i bemte Nysrum som han sig tillhandlat. Begärde l:a uppbud. Men som systern Kerstin Persd:r uppå egne såwähl som 2ne sine systrars wägnar, derjemt o ..rerade exception.. så kunde icke uppbud bewillias,utan måge de sine disbyter först lagl. Uthföra, o dherpå TR:s utslag afwachta”
Söckenstämmoprotokoll i Frödinge 1705 14/15: JP i Nysrum wigd 1703 7/6 o hustrun födt barn 1704 29/2 lowade sig willia förklara fri från böter för heders brudeskrud hon brukad o han för otidigt sängelag”.(enligt Göran Svensson)
Sevede hd 1709 22/11 §17: l:a uppbud å ½ NYSERUM NORRGÅRD för Jacob Olufson o JP. 3:e uppbud 1710 7/1 §10. 1705 11/1 §8 hade Hans Rålamb oh fru Wendela Hammarskjöld sålt skatterättigheten af NORRA gården i Nyserum enl köpebref 1704 10/11 till Per Persson Boda o Jacob Olufsson för 60 dr smt, 1 par oxar o 12 alnar lärft tillika med en utjord där för 60 dr smt. 1:a uppbud. 1706 2/3 §15 hade H Rålamb o Vendela Hammarskjöld överlåtit skatterättigheten på ½ Nyserum till JP, som fömöjt Per Persson för dennes utlagda pengar enl kvitto 1705 16/11, l:a uppbud 1705 2/3. (Nyserum 1 mtl ingick 1650 i Per Hammarskjölds köpgods enl. Frälsegodsen. Småland s 237)
Häradsrättens renoverade småprotokoll 1718 E VII AAC:26 §15(Sevede hd): ¼ uti SÖDRA SKATTEGÅRDEN I NYSERUM som FIERDINGSMAN JOHAN PERSSON ibm kiöpt av framleden Nils Perssons i Nyshult arvingar, Hindrich Nilsson, JOHAN PÄRS(SON), Anders Månsson, Nils Larsson, Brita Bengtsd:r, Brita Nilsd:r, Lussa Nilsd:r + Elin Nilsd:r för 82 dr 16 /: smt efter kiöpebref 1704 12/6. Uppbud för honom l:a gången.


Personal History

YearAgeEvent
1630 Father 5112 Per Nilsson is born 1630.
1705? Son 1278 Per Johansson is born estimated 1705 1).

Sources

1)Frödinge AI:1 sid 17