Personal Record

652324 Anders Slatte


Children with 652325 Asrun Nilsdotter

Children:
326162 Nils Slatte

Notes

Wikipedia:

Anders Slatte, född omkring 1400, död omkring 1435, svensk frälseman och häradsdomhavande, bosatt i Lidhem, Locknevi socken (i nuvarande Vimmerby kommun) Småland.

1428 beskrevs Anders Slatte som Anders Larsson nämnder Slatte. Två år senare, 1 januari 1430, beseglade Anders Slatte Ulf Lämnas och hans hustru Ingrid Dansdotters brev, utfärdat i Frödingehult, Frödinge socken, Småland. Anders Slatte nämns 1433 som häradsdomhavande i Tjust härad.

Det är oklart vilka Anders Slattes föräldrar var. Fadern måste dock ha hetat Lars. Anders Slattes verkar ha haft en hustru som hette Kristina. Hans barn hette: Nils, Gustav, Jöns, Estrid och Ingeborg. Givetvis kan han ha haft fler barn, som i dag är okända.

Enligt äldre genealogiska källor (som Gabriel Anreps ättartavlor) skulle Anders Slatte ha varit son till en Peder Slatte som var tjänare hos Sten Sture den äldre och finns omnämnd i Stockholms stads tänkebok för 1487; något som ju dock inte stämmer med den ovanstående uppgiften att Anders patronymikon varit Larsson. Anrep angiver också Anders Slattes hustrus namn som Ingeborg Johansdotter.