Personakt Antavla

Abraham Jonsson Berg

Trumslagare. Blev 64 år.

Far:Jon Persson (1654? - 1726)
Mor:Karin Klemensdotter (1654? - 1731)

Född:1694-08-05 Göljeryd, Fryele F 1)Fryele (F) AI:2 (1751-1769) Bild: 47 Sida: 79
Bestulen på säd:1726-11-08 Värnamo tingsplats 2)Östbo härads dombok 1726

N 109
Trumslagaren Abraham Berg, har instämt Bengt Håkansson på Lilla Lövryd, för det hans hustru och barn stulit ifrån honom, tagit någon säd på dess åker som bestod av 8 nekar, blandat av råg och havre samt därjämte för skällsord.
Bengt Håkansson säger sig intet veta härom, ej heller var han hemma när käranden miste sin säd, men dess hustru Elin Jonsdotter nekar i högsta, sig eller hennes barn hava stulit eller tagit denna säd ifrån käranden, och när käranden beskyllt henne därför, yttrade hon sig: att han skall vara en tjuv till dess han henne därtill bevisar.
Käranden producerar till vittne Nils Månsson på Stora Hyltan och Jon Nilsson på Lilla Hyltan, emot vilken förre Bengt Håkansson andrager det jäv att det dem emellan varit gammal ovänskap, men som Nils Månsson därtill nekar och sådant intet bevisas kan. Ty anser rätten honom för ett habilt vittne, varför han jämte Jon Nilsson presterade vittneseden och därefter särskilt avhördes. Nils Månsson vittnar att käranden bad honom vara sig och Jon Nilsson följaktig till sin åker, att se huru honom 8 nekar säd av råg och havre frånstulen blivit, varpå vittnet gjorde honom medfölje dit, då han blivit varse huru som ifrån åkern och till gärdsgården vid svarandens åkergärde var säd spilld, och fanns säd så väl på bägge sidorna om, som och på gärdsgården, och även säd spilld till dess svarandens åkrar togo vid, då de intet vidare därefter kunde se några fjät, varpå de gingo till svarandens loge, då de blevo varse en hop uppräfsad råg och havrehalm till 6 nekar, samt själva agnarna bredvid. Gåendes därifrån till hustru Elin Jonsdotter på gärdet, vilken efter något samtal om förövad ofägnad, var dem följaktig till gärdsgården därest säden spilld var. Då käranden frågade henne vem densamma spillt hade. Därtill svarade att barnen hava dragit ax, och sedan det något falts ned. Frågade hustru Elin om käranden beskyller henne för tjuv, då han yttrade sig nej, men allenast att hava tagit hans säd, och när käranden frågade henne varest hon fått den uträfsne halmen som låg på hennes loge. Svarade hon sig skurit densamma på en åkerbit, som hon gick till och viste dem, men där säger vittnet, såg stubben ut allenast helt små och nästan som grässtubb allenast efter korn och havre, men halmen av den för käranden förkomna säden och även den som fanns på svarandens loge var blandat råg och havrehalm, samt fullkomlig tjock och behållen. Att vittnet således av detta hennes utvisande kunde märka, att den på hennes loge varande halm var kärandens och som käranden utlät sig, att han skulle taga halmbukan på logen. Så yttrade Elin sig: att där han det gör, skall hon gå efter yxan och sätta uti honom. Hade intet vidare att berätta, avträdde.
Jon Nilsson är i sin berättelse i alla delar enig med föregående Nils Månssons beedigade utsaga, gör avträde.

Efter allvarsamma förmaningar om sanningens rena bekännelse, tillstod äntligen omsider Elin Jonsdotter, att hennes små omyndige barn av oförstånd tagit på kärandens åker tre nekar av råg och havre, varav hon vidgår sig nyttjat benämnde säden och halmen, samt den med sine omyndige barn uttagit men hennes man hade sig härom intet bekant, ty han var då inte hemma, ej heller har hon eller barnen sedermera därom för honom bekänt. Nämnden värderade 6 nekar råg och havre för 8 shilling silvermynt.
Käranden förbehöllt sig sina expensers ersättning.

Resolutio
Ehuruväl hustru Elin Jonsdotter vill föregiva som skulle hennes omyndige barn små barn och inte hon borttagit av Abraham Bergs åker, allenast 3 nekar säd, bestående av råg och havre, likväl och emedan hon länge därtill nekat och omsider vidgått sig med sine små omyndige barn hava trusit (tröskat?) och nyttjat samma säd och halm, vilken efter de avhörde edelige vittnens utsaga befinnes varit och sig bestigit på hennes loge till 6 nekar, som nämnden värderat till 8 shilling silvermynt, ty pådömmes hon att ej allenast med 8 shilling silvermynt förnöja Abraham Berg för de honom fråntagne 6 nekar råg och havre, utan och plikta dess tredubbla värde, 24 shilling, samt undergå hemligt skriftemål i sacristian enligt 1653 års strafförordning, samt 1698 års Kungliga resolution och som Elin Jönsdotter därjämte kallat Abraham Berg tjuv och skälm, så bör hon i förmågo av det 43:e kapitlet tingsmålsbalken för 2:ne okväden plikta 2 gånger 3 marker, samt därjämte refundera Abraham Berg rättegångsomkostnad med 3 daler 8 shilling silvermynt.
 
Död:1759-06-21 Lövrydet, Fryele F 3)Abraham dog av bröstsjuka

Äktenskap med Brita Nilsdotter Werndahl (1692? - 1750)

Vigsel:1722-01-07 Fryele F 4)

Barn:
Sara Abrahamsdotter (1722 - 1795)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1694 Födelse 1694-08-05 Göljeryd, Fryele F.  1)
1722 27 år Vigsel Brita Nilsdotter Werndahl 1722-01-07 Fryele F.  4)
1722 27 år Dottern Sara Abrahamsdotter föds 1722-07-26 Lövrydet, Fryele F 5).
1726 31 år Fadern Jon Persson dör 1726-06-19 Jonsbo, Fryele Prästgård, Fryele F 6).
1726 32 år Bestulen på säd 1726-11-08 Värnamo tingsplats.  2)
1731 36 år Modern Karin Klemensdotter dör 1731-06-21 Jonsbo, Fryele Prästgård, Fryele F 7).
1750 55 år Makan Brita Nilsdotter Werndahl dör 1750-07-09 8).
1759 64 år Död 1759-06-21 Lövrydet, Fryele F.  3)

Källor

1)Fryele (F) C:1 (1688-1739) Bild: 70 Sida: 133
  
2)Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:646 (1726-1726) Bild 6660
  
3)Fryele (F) C:2 (1739-1784) Bild: 156 Sida: 303
  
4)Fryele (F) C:1 (1688-1739) Bild: 15 Sida: 23
  
5)Fryele (F) C:1 (1688-1739) Bild: 24 Sida: 41
  
6)Fryele C:1 (1688-1739) Bild 141 / sid 275
  
7)Fryele C:1 (1688-1739) Bild 143 / sid 279
  
8)Fryele (F) C:2 (1739-1784) Bild: 149 Sida: 289