Wilhelm Almstrand

Bernt Julius Gustaf Arvidson, född d. 17 Juli 1829, v. Hfdg d. 20 Dec. 1854, Notarie d. 29 Sept. 1863.

Sebastian Oscar Gustaf Bergius, född 6 juni 1834 i Forshälla församling, Göteborgs och Bohus län, död 16 september 1902 i Landskrona, jurist och riksdagsman.

Axel Wilhelm Bratt, född d. 14 Sept, 1841, Auskultant 1867, v. Hfdg 1868, Assessor 1875, Hofrättsråd d. l0 Mars 1893, Fil. Doktor, Jur. Kand., K. N. O. 2:akl., Ordförande å division.

Herman Bernhard Bursie, född d. 22 juni 1810, utn. d. 30 April 1850. R. N. O,, R. W.O. Åse och Viste, Barne, Laske härad; tingsställen: Grästorp, Vara, Vedum.

Fredrik Daniel Carlborg, född d. 4 Sept. 1834- utn. d. 15 Nov. 1878, R. N. O., Ledamot af Riksdagens Första kammare. Qville Vätte, Tanums, Bullarens härad (Norrvikens domsaga); tingsställen: Rabbadalshede, Strömstad, Hede, Ostad.

Knut Dahlström

Louis de Geer

C W Drakenberg

Arvid Fredrik Vilhelm Ekermann, född d. 11 Mars 1823, Assessor d. 20 Dec. 1859, Hofrättsråd d. 21 Maj 1874, R. N. O.

C Eneroth

Johan Wilhelm Ericsson, född d. 24 Sept. 1831, Auskultant 1854, v. Hfdg 1857, Notarie d. 7 Okt. 1872.

Carl Leopold Fagerberg, född d. 26 Nov. 1831, Auskultant 1854, v. Hfdg 1859, Fiskal 1871, Assessor 1872, Hofrättsråd d. 6 Juli 1891, R. N.O.

A von Feilitzen

C Freidenfelt

Friis

H G von Gegerfeldt

A Gravfeldt

Ernst Vilhelm Grefberg, född d. 27 Jan. 1845, e. o. Notarie 1872, v. Hfdg 1873, Fiskal 1880, Assessor d. 3 Mars 1884.

O E Haldén

H Hansson

Fredrik Axel Hugo Hedenstierna, född d. 13 Okt. 1836, utn. d. 13 April 1880, R. N. O. Kinda, Ydre härad; tingsställen: Kisa, Sund; adr.: Stjernebo, Kisa.

Edvard Hernblom

Wilhelm Hernblom

von Hofsten

Bernhard Huldt

Gustaf Julius Korsell, född d 20 Mars 1830, Auskultant 1852, v. Hfdg 1856, Fiskal 1864, Assessor 1864, Hofrättsråd d. 21 Juni 1878, R. N. O., Kommendör af K. W. O., första klassen

Johan Olof Kugelberg, född d. l0 Mars 1831, Auskultant 1853. v. Hfdg 1858, Notarie d. 24 Febr. 1871. Stämpelkontrollant.

Claes Johan Axel Kulberg, född; d. 15 Juli 1832, Auskultant 1854, v. Hfdg 1860, Notarie d. 31 Aug. 1882.

Kylenstierna

Carl Axel Frithiof Lejman, född d. 26 Sept 1827, Assessor d. 15 Dec. 1863, Hofrättsråd den 31 Dec. 1875, R. N. O.

Olof Emil Lindegren, född d. 29 Juli 1833, Auskultant 1858, v. Hfdg 1863, Notarie d. 28 Sept. 1883.

Aron Lindgren, född d. 15 April 1828, utn. d. 21 Mars 1873. Östra härad; tingsställe: Hvetlanda

Johan Magnus Lindgren, född d. 20 Febr. 1817, utn. d. 7 Dec. 1858, R. N. O. Södra Möre härad; tingsställe: Vassmolösa

C G Lindquist

Axel Lith född 1814 Skåne

Claes Liwijn

Wilhelm Lothigius

G Lundblad

F W Lyckberg

K von Mentzen

Nilsson

J F Nyander

Ernst O

Viktor M Palm

Printzensköld

A Paulus Rhodin

Bengt August Ribbing, född d. 30 Nov. 1833, Auskultant 1860, v. Hfdg 1862, Notarie d. 31 Jan. 1887.

Axel Mauritz Rosenquist af Åkershult, född d. 4 Febr. 1815, utn. d. 7 Mars 1856, Komrnendör af K. W. O., första klassen, R. N. O. Lane härad, Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs härad (Sunnervikens domsaga); tingsställen: Uddevalla, Qviström.

A G Ryman

Claes Harald Gabriel Ryman, född d. 31 Jan. 1837, utn. d. 30 Dec. 1878, R. N. O. Gudhems, Kåkinds härad; tingsställen: Stenstorp, Versås. adr.: Sköfde. 

Viktor Ryman

Emil Schreiber

Grefve Fritz August Werner von Schwerin, född d. 4 Sept, 1849, utn. d. 18 Dec. 1891. Östra härad; tingsställe: Hvetlanda

Christer Leonard Schånberg, född. d. 8 Febr. 1831, Auskultant 1856, v. Hfdg 1859, Fiskal 1867, Assessor 1870, Hofrättsråd d. 16 Sept. 1887, Fil. Doktor, R. N. O.

von Segebaden

David Sjögren, född d. 4 Dec. 1860, e. o. Notarie 1886, Notarie den 30 Sept. 1895.

Reinhold Skarin

C L Stiernspetz

Lars Edvard Ståhlberg, född d. 2 Okt. 1844, Auskultant 1863, v. Hfdg 1871, Assessor 1876, Hofrättsråd d. 29 Mars 1895, R. N. O., Ordförande å division.

Per Sundblad

A Swalander

Christian Georg Swalander, född d. 24 Maj 1841, Auskultant 1862, v. Hfdg 1867, Assessor 1875, Hofrättsråd d. 14 Okt. 1892, K. N. O. 2:a kl., Ordförande å division.

Swenander

Carl Thorell

Borgmästare Werner Tornerhielm, född den 24 februari 1838 i Angelstad, studerande den 12 september 1857, rådman i Halmstad den 12 september 1871, död 1921.

HenricTörne Planck

Hjalmar August Uggla, född d. 1 Sept. 1830, Auskultant 1854, v. Hfdg 1857, Fiskal 1865, Assessor 1867, Hofrättsråd d. 23 Dec. 1885, Kommendör af K. N. O., andra klassen.

Wilhelm Uppström (1844-1935), var en svensk jurist. Han blev filosofie doktor 1869 och erhöll hovrättsexamen 1870. Han tjänstgjorde som sekreterare inom nya lagberedningen åren 1880-1884 och var även författare till betänkandet angående rättegångsväsendets ombildning från 1884.

Uppström var utgivare av 27 upplagor av Sveriges rikes lag (från Beijerska förlaget) åren 1886-1910, och dessutom av "Sveriges grundlagar och konstitutionella stadgar samt kommunallagarna" i totalt 8 upplagor.

Olof Fredrik Ursell, född d. 8 Okt. 1818. utn. d. 27 Okt. 1857, R. N. O. Inlands Nordre, Inlands Fräkne, Inlands Torpe, Inlands Södre härad; tingsställen: Smedseröd, Grohed, Holmen, Kongelf.

O G Wahlberg

Wendt

Claes Westring

Victorin

Vult von Steyern

Ch J Zetterling

Johan Åkerlund

Adolf Vilhelm Åstrand, född d. 25 Aug. 1833, Auskultant 1855, v. Hfdg 1860, Arkivarie d. 31 Aug. 1882.

C Fagerberg, W Andersson, H Zetterberg, H Wrede, C Åstrand

v. Häradshövding Gustaf Lindman, Arkivarie Adolf Wilhelm Åstrand

H Wrede, M Fagerberg, H Lindencrona, Carl Richard Wieslander Lejman, född 4/7 1864, student i Lund 1882, jur. utr. kand. 13/12 1889, e. o. notarie 20/12 1889, v. häradshövd. 3/10 1892, fiskal 4/5 1900, assessor 14/6 1901, t. f. revisionssekreterare 18/11 1901, hovrätts råd fr. o. m. 1/1 1910. R. N. 0.
 

v. Häradshövding Gustaf Lindman, Arkivarie Johan Conrad Heribert Lindquist, född 11/12 1863, student i Uppsala 1882, hovrättsex. 28/1 1888, e. o. notarie 17/2 s. å., v. häradshövd. 1/10 1891, arkivarie 31/9 1898.
R. V. 0.
 Vaktmästare A Svensson

A L Sundberg, G Hägerström
 

Claes Gustaf Edsberg, född d. 28 Sept. 1862, e. o. Notarie 1887, v. Hfdg 1891. Fiskal 1898, Assessor d. 20 April 1900, Jur. Kand.   T Ahlström, O Nyman, Einar Per Mauritz Bergelmer, född d. 19 Maj 1870, e. o. Notarie 1893, Fiskal 1904, Assessor d. 22 Febr. 1907, Jur. Kand., Konst. Revisionssekreterare.  , C Åstrand

Carl Magnus Ericsson, född d. 4/1 1860, student i Lund 1878, hovrättsex. 30/5 1883, e. o. notarie 20/9 1883, V. häradshövd. 20/12 1886, advokatfiskal 22/6 1891, assessor 29/1 1909, hovrättsråd fr. o, m. 1/1 1910.

Frans Oscar Nyman, född d. 14 Dec. 1866, e. o. Notarie 1891, Fiskal 1903, Assessor d. 9 Nov. 1906, Jur. Kand, Konst. Revisionssekreterare.

W Palmgren, Borgmästare i Falköping

H Lindqvist, F Lang

Advokatfiskal L B Schånberg

G A Westberg

Henrik Ramsay, född 29/8 1859

Ernst Hjalmar Constantin Forsen, född d. 26
Febr. 1866, e. o. Notarie 1890, V. Hfdg 1893,
Fiskal 1900, Assessor 1903, Hofr fr. o. m. d. 1 Jan. 1910, R. N. 0.

Hugo Zetterberg, född 4/8 1863, student i Uppsala 16/9 1881, jur. utr. kand. 29/5 1888, e. o. notarie s. å., v. häradshövding 29/5 1891, fiskal 28/3 1898, assessor 30/6 1899, hovrättsråd fr. o. m. 1/1 1910 K N. O. 2 kl. Ordförande å division. 

Vaktmästare C J Bergstrand

Per Ludvig Herman Ohlin, född den 7 Aug.
1864, e. o. Notarie 1888, v. Hfdg 1890, Notarie den 19 Nov. 1897.
 I Tillander,  Kark Hakon Ragnar Hjertén
, född 31/12 1874, student i Upsala 1893, hovrättex.  1897, e. o. notarie 1/8 s. å., fiskal 25/2 1907, assessor 20/11 1909, hovrättsråd fr. o. m. 1/1 1910. K. N. O. 2 kl. Tjänstledig för offentligt uppdrag.

Carl Esaias Arhusiander, född den 19/8 1867, student i Uppsala 1885, fil. kand. 12/9 1890, hovrättsex. 30/5 1894, e. o. notarie i Svea Hovrätt 10/6 s, å., häradshövd; 31/8 1907.
 

H Wistrand

H Hjertén

Friherre Ernst Johan Lars Henrik Wrede, född d. 1/5 1861, student i Lund 1880, hovrättsex. 30/5 1885, e. o. notarie 30/8 1885, v. häradshövd. 31/5 1889, fiskal 29/9 1893, assessor 23/4 1897. hovrättsråd 27/11 1903. Ordförande å division.

Filip Ludvig Lang, född d. 25 Febr. 1865, e. o. Notarie 1887, v. Hfdg 1891, Notarie d. 23 Okt. 1896.   Ivar Wieslander, född d. 25/8 1862, student i Lund 1881, hovrättsex. 28.5 1886, e. o. notarie30 /9 s. å., V. häradshövd. 29/5 1891, notarie 31/12 1894

C H Ramsay

Carl Magnus Ericsson, född d. 4/1 1860, student i Lund 1878, hovrättsex. 30/5 1883, e. o. notarie 20/9 1883, V. häradshövd. 20/12 1886, advokatfiskal 22/6 1891, assessor 29/1 1909, hovrättsråd fr. o, m. 1/1 1910.

Pehr von Seth,  född den 23 Juli 1867, e. o. Notarie 1891, Fiskal 1901, Assessor den 23 Mars 1904, Fil. Kand., Jur. Doktor, R. N. O., Expeditionschef i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Per Ludvig Herman Ohlin, född den 7 Aug. 1864, e. o. Notarie 1888, v. Hfdg 1890, Notarie den 19 Nov. 1897, Ernst Arnold Lindman, född d. i Mars 1877, e. o. Notarie d. 22 Aug. 1901, f. d. f. d. 27 Maj 1904. Lejman

Ivar Arthur Koch, född d. 11 Nov. 1869, e. o. Notarie 1897, Fiskal d. 30 Jan. 1909, Jur. Kand., t. f. Revisionssekreterare.

Bratt

Till starsidan