Göta hovrätts personal från 1634 - 1803 med vissa genealogier

Förord

Presidenter, sidan 1 - 18

Riks och Hovrättsråd, sidan 19 - 21

Vice Presidenter, sidan 22 - 32

Assessorer och Hovrättsråd, sidan 33 - 116

Adjungerade Ledamöter, sidan 117 - 153

Sekreterare, sidan 154 - 157

Advokatfiskaler, sidan 158 - 160

Protonotarier, sidan 161 - 165

Vice Fiskaler, sidan 166 - 171

Civilnotarier, sidan 172 - 183

Aktuarier, sidan 184 - 187

Extrafiskaler, sidan 188 - 189

Kriminalnotarier, sidan 190 - 193

Kamrerer, sidan 194 - 195

Register