Gravstenar från Åsenhöga gamla kyrkogård, kallas även Ödekyrkogård.

 

1705 den 4 april afsomnade Pähr Matson i Smedzgården och begrofz den 16 Ejusdem hwars ålder war 33 åhr 1686 den 26 Junij, Hust Kerstin i Giötarp torp, 65 åhr

1684 den 23 November, Börge (Svensson) i Moo, 89 åhr

1744 den 3 Oktober afsomande Gunnil I:D i Hammelsbo, hwars ålder war 76 åhr

Här finns även I A:S

1761 den 24 September afsomnade af åldedomsbräcklighet Swen Andersson i Granstorp, dess ålder war 77 år

Här finns även Ingier Jansdotter

1766 den 3 Julij afled, genom ett wådeligit slag, af en Björk, Anders Johansson i Granstorp. Hans ålder war 37 år

Här finns även Gunel Jakopsdotter

1792 den 9 November Amund Michaelsson, Daneman, i Skarekiöp död af halsfluss den 9 och begravd den 18 November, dess ålder 67 år på 5 dagar när 1795, Karin Nilsdotter i Västra Skershult afled den 2 Oktober af wattusot kl. 1 e.m. och begrofs den 18, dess ålder 85 1800, Måns Andersson, Beskedlig Dräng, i Skärfshult Östergård, afsomnade efter ett dygns häftigaste colique, natten emellan den 17 och 18 October kl 2 om natten och begrofs den 2 November, dess ålder 51 år 7 månader och 3 weckor, Herre bered och håll oss beredda
Areved Svenson i Mo, Nämndeman och Häradsdomare i 50 år, afsomnade den 13 Maj kl 2 om dagen och jordfästes den 25 Maj, dess ålder 81 år och 5 månader, Dödssjukdomen war ålderdomsbräcklighet.

Enligt bouppteckning avled Maja Jonsdotter den 12 Januari 1787.

Pähr Mathisson, gift man och för detta Kyrkowärd, i Hult, död den 4 Januari af ålderdomsbräcklighet och begrafdes den 15 Januari, åldren 79 år 3 månader 9 dagar

Här finns även Kerstin Andersdotter

1838. Måns Michaelsson, Enkoman från Kramphult dödde den 19 Maj af nerfslag och begrafdes den 4 Juni, 79 år och 26 dagar gammal.

1832. Ingrid Jönsdotter Hustru från Kramphult dödde den 5 Maj af ålderdomsbräcklighet och jordfästes den 20 Maj, hennes ålder 77 år 2 månader 14 dagar.

1824. John Arvedsson, Gift Åbo uti Mo dödde den 24 September af Giktplågor och jordfästes den 23 Oktober, dess ålder 62 år 1 månad 13 dagar.

Här finns även Stina Andersdotter.

 

1767. Den 8 Augusti afled genom bröstsjuka Hustru Ingebor Swensdotter i Skerfshult, dess ålder 66 år. Här under hvilar salig hos Gudh: SHS : KID i Granstorp
Återkommer med texten Här under hvilar salig hos Gudh Måns Jönsson : Rangiel Gunesdotter Här under hvilar salig hos Gudh Jon Månsson : Kari Persdotter ...
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till startsidan