Personakt

(Catharina Elisabeth Crekel)

Blev ca 40 år.

Född:beräknat 1699 Tyskland 1)
Reference Number:
Begravd:
Död:1739-10-15 Trästad, Blackstad H 1)Ur dödboken: Afsomnade Wälb: fru Catharina Elisabeth Crekel i Trästad och begrofs d 28 dito, 40 åhr gl. af Tysk nation

Äktenskap med Filip Ehrenmark (1697 - 1760)

Vigsel:omkring 1724 Hannäs, Kalmar, Sweden

Barn:
Elsa Catharina Ehrenmark (1728 - 1798)

Noteringar

<p>Tjust härads dombok den 23/10 1739 ¿ 191.</p><p><p> Upproptes wälborna Fru Catharina Feltreuter mot thess son Fältwebeln wälborne Herr Philip Ehrenmarck, för thet han tid efter annan skall öfwerfallit sin Fru moder så med skiutande och stötande emot wäggen, som åtskillig hånelse samt smädefulla ord, hotelser och beskyllningar.</p><p><p> 2. För thet han wåldsammeligen nästlidne sommar wälbemälte Fru skall fråntagit fem såtar höö på ängen wid thet af samteliga barnen henne anslagne underhållshemman Lilla Trästad, med mera. Hwarföre påstås behörig plikt lagenligt.</p><p><p> 3. Ersättning för påtwungen rättegångskostnad</p></p><p><p> Å Fruns wägnar war uppbördsmannen Wälbetrodde Petter Kindmarck tillstädes enligt ett honom af wälborne Jungfru Ehrenmarck tillskrifwet bref hwaruti berättas at Herr Fältwbelens fru för åtta dagar sedan med döden afgått och ännu icke är begrafwen, så att han icke lärer kunna sig nu inställa. Hwarföre och Kindmarck är anmodad att tillsäga the instämda wittnen wara borto.</p><p>Tingsrätten kunde för then skull i anseende till Herr Fändrik Ehrenmarcks laga förfall nu ei uptaga saken, utan upskiutes han till nästa Ting, då parterna på femte dagen theraf wid fem daler Silf mnts wite sig härstädes infinna böra.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1699? Födelse beräknat 1699 Tyskland.  1)
1724? Vigsel Filip Ehrenmark omkring 1724 Hannäs, Kalmar, Sweden.
1728 Dottern Elsa Catharina Ehrenmark föds 1728.
1739 Död 1739-10-15 Trästad, Blackstad H.  1)

Källor

1)Blackstad C:1 (1715-1758) Bild 91 / sid 177 (AID: v37352.b91.s177, NAD: SE/VALA/00035)