Personakt Antavla

Anders Nilsson Dyk

Fjärdingsman. Blev 82 år.

Far:Nils Nilsson Dyk (1712 - 1784)
Mor:Lisa Andersdotter (1718 - )

Född:1747-03-14 Gransebo, Djursdala H
Reference Number:
Död:1829-04-24 Gransebo, Djursdala H
Begravd:1829-05-03

Äktenskap med Lisken Spaak Larsdotter (1756 - 1824)

Vigsel:1778-07-26

Barn:
Anna Maria Dyk Andersdotter (1792 - )

Anders 31 och Lisken 22 år vid vigseln


Noteringar

<p>Anders ingick först äktenskap med Cherstin Jonsdotter </p><p><p>Vid deras giftermål år 1770 var Anders dräng i Gransjöbo, Djursdala socken, och Cherstin var piga i Solsjöbo, Djursdala socken. </p><p><p>Efter giftermålet bosatte sig Anders och Cherstin i Solsjöbo, men år 1775 flyttade familjen till Ingebäcken på Klocketorps ägor i Djursdala socken, där de blev torpare. </p><p>Cherstin Jonsdotter dog i Ingebäcken år 1777 (25/10) av lungsot, 31 år gammal. Sonen Jon dog också, dock okänt när. </p>

<p>Anders ingick nytt äktenskap med Lisken Larsdotter Spaak. </p><p><p>Ur Djursdala sockens vigselbok: "22 Decembris 1778 har Énklingen Anders Nilsson i Ingebäcken uptedt afvitring både efter sin afl. hust. Chirstin Jonsdotter och sedermera lilla döda son Jon, hållen d.12 Januarii 1778. </p><p>Auctionslängd af d.26 Septembris 1778 samt Förmyndarens Nemnd. Per Mosessons för des enda lilla dotter Liskens tilfallna mödernes arf, qvitto af d.22 Dec. 1778"

<p>Anders och Lisken fortsatte att vara bosatta i Ingebäcken, Djursdala socken. Vid dottern Stina Cajsas födelse år 1782 hade familjen dock blivit bosatt i Gransjöbo, Djursdala socken, där de varhemmansägare. </p><p><p>Sonen Nils, född den 5/3-1780, dog 1782 (15/1) av "hjertsprång" </p></p><p><p>Dottern Stina Cajsa, född den 31/1-1782, dog 1786 (21/2) av koppor. </p></p><p><p>Dottern Stina Cajsa, född den 12/9-1788, dog 1796 (17/1) av koppor. </p></p><p><p>Lisken Larsdotter Spaak dog i Gransjöbo den 17/7-1824. </p></p><p><p>Ur Djursdala sockens död- och begravningsbok: </p></p><p>"Dotter af bonden Lars Spak i Orremåla, född 1756 d.1 febr. Gift d.26 juli 1778 med torpare enkl. Anders Dyk i Ingebäcken, Klocketorps ägor. Begrafs d.25 juli".

<p>Anders Nilsson Dyk dog i Gransjöbo den 24/4-1829. </p><p><p>Ur Djursdala sockens död- och begravningsbok: </p></p><p>"Hemmansägare från Gransjöbo, föddes därstädes 1747 14/3 af Nils Dyk ochdess hustru Lisa Andersdotter. Förenad i äktenskap 2ne gånger. Hade varit en nyttig och gagnande medlem i samhället. Sexman i 3 (år), fattigföreståndare i 6 (år), fjerdingsman i 17 (år), kyrkovärd i 3 (år) och kyrkoföreståndare i 14 år.

Avskrift från Småprotokoll E VII AAC: 434 år 1800

"Såsom Häradsrätten den 21 Martü förledit år, ¿ 64 beviljat Anders Nilsson Dyk första upbud å omyndiga Kerstin Nilsdotters arfslott uti 1/8-del af Kronoskattehemmanet Gransebo, som hennes förmyndare Peter Nilsson och hennes arfwingar omyndiga Elisabet Dyks förmyndare herr Rådman Anders Lönberg samt Nils och Hans Johanssöner till honom uplåtit och försålt dels för sammanräknad kÀ¿¿pesumma 50 daler och dels mot det Anders Dyk skall försörja och sköta mindre wetande Kerstin Nilsdotter i hennes lifstid; men härmed Rätten tillika ansedd nödigt, at innan widare lagfart wordewisas herutaw Kerstin Nilsdotters arfslott i berörde hemman warit; Så upwistes nu åter Anders Dyks åtkomst handlingar hwarå han tecknat följande skrifteliga berättelse: Till följe af Högtärade Tingsrättens ofwanstående beslut war der här antecknat, at wåra afledne föräldrar Nils Nilsson och Lisa Andersdotter ägt 1/8-del Gransebo, som fallit deras barn 3ne bröder Daniel, Hans ochAnders samt 2ne systrar Karin och Kerstin i arf så at hwarje broder fått 1/4-del och hwarje syster 1/8-del deraf. Sedemera har afledne brodern Daniels egen 1/4-ding i 3/8-gar samt af brodern Hans och systern Carin inlöste halfwa lotten tillsammans 7/16-delar fallit syskonen Hans, Anders, Karin och Kerstin samt deras barn till delning så at Kerstin deraf fått 1/6-del eller 7/96-delar och utgÀ¿¿r således wansinte Kerstins hemmansdel efter faderns ärfda 1/8-del i 3/8-delar eller 12/96-delar inberäknad, tillsammans 19/96-delar, hwilka jag således får upläsa.

<p>Wimmerby den 21 Martü 1800</p><p> Anders Dyk A.D.</p>

<p>Till witnen</p><p>J: Lindahl Carl Johan (Asp?) Jonas Olofsson</p>

<p>I anledning hwaraf Häradsrätten altså fant skjäligt, bewilja Anders Dyk andra upbudet å Kerstin Nilsdotters på förberörde sätt inlösa 11/96 delar af 3/8 delar Skattekrono Gransebo."</p><p> </p>


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1747 Födelse 1747-03-14 Gransebo, Djursdala H.
1756 8 år Makan Lisken Spaak Larsdotter föds 1756-02-01 Orremåla, Djursdala H.
1778 31 år Vigsel Lisken Spaak Larsdotter 1778-07-26.
1784 37 år Fadern Nils Nilsson Dyk dör 1784-07-03 Gransebo, Djursdala H.
1792 45 år Dottern Anna Maria Dyk Andersdotter föds 1792-07-10 Gransebo, Djursdala H.
1824 77 år Makan Lisken Spaak Larsdotter dör 1824-07-17 Gransebo, Djursdala H.
1829 82 år Död 1829-04-24 Gransebo, Djursdala H.
1829 Begravning 1829-05-03.