Personakt

Per Nilsson

Född:1630
Reference Number:

Äktenskap med Brita Nilsdotter

Vigsel:

Barn:
Johan Persson

Noteringar

<p>Per Nilsson</p><p><p> Nilsson, Per. I Nyseruml696. Född 1630 (vittne i gränstvist vid Hålbäckshult; Sevede hd 1700 Vt ¿5; 70 år). Levde 1700. Frälsegodsen Småland s 237:1 Per Hammarskjöldsabalienationer (köpgods)1650 ingick NYSERUM 1 mtl, Solhult 1 mtl. 1647 ingick Blägda 11, Höghult ¿, Koppetorp 1, Säfflod 1, Vasketorp ¿, utj Älmeklo m fl. Av dessa hemman reducerades flera 1682men Nyserum räknas ej upp där.</p><p><p> Sevede hd 1665 10/3: Cronans länsman framsade en horkona Abbolonia Månsd:r i Nysemm, ogift, som har begått enfalt hor med PER NILSSON I NYSERUM; GIFT MAN; o dolt sin gärning till dess hon 1665 bortgick åt Östergötland o där gjorde sig aff med fostret... hon hade beskyllt pastoris i Frödinge(Nicolaus Sunonis Kylander) son, en djäkne, men Per togså småningom på sig skulden.</p><p><p> Sevede hd 1678 23/10: Per Nilsson i Nyserum beviljades häradsbevis att hans hemman, som han åbor, är så ringa till till ägor o lägenheter det intet kangöra skäl mer än för ¿, o haver några gånger tillförne warit öde, som häradsnämd attesterade. </p><p><p> Sevede hd 1700 22/1 (nmJöran i Wassemåla, Nils i Siunhult, Erich i Diursdala,Pär i Skärstad, Hans i Diurtorp, arfwed i Låxebo, Carl i Hällerum, Erich i Måsåker, Per i Brantestad, Åke i Wisböle, Erich i Stolparp): ¿5: Skattägarna på Hålbäckshult Jon Ersson o de flere trädde för rätten o begärade ändskap emot Slätta o Rossla frälse, tillstädes frälsefogden Jon Månsson i ? horfwa. Hålbäckshult producerad wittnen: 1. PER NILSSON I NYSERUM man om sin 70 år efter aflagd ed: Jag wet intet annat än efter andras? Berättelse att Hålbäckhult gått med sina ägor öfver Lyllevad sten i Skrufklint mer han intet...</p><p><p>Barn:</p></p><p><p>Persson, Per.Son enl db 1696 23/1 ¿3. </p></p><p>Persson, Johan. Född 1676 (åu). Levde 1696-01-23 i Nyshult? (son till Brita Nilsd:r enl dombok). Levde 1730-02-13 Nyserum (JP kärar om oväsen 1729 ¿11.). Död1759-11-25 i Nyserum, Frödinge (H) (84 år gl;). Bonde i Nyserum, Frödinge (H),


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630 Födelse 1630.