Personakt Antavla

Anders Hansson

Bonde Nämndeman. Blev ca 58 år.

Far:Hans Andersson (Silkelock) (1660? - 1741)
Mor:Segred Månsdotter (1660 - 1734)

Född:omkring 1690 Komramåla, Södra Vi H
Reference Number:
Död:1748 Vennebjörke, Södra Vi H
Begravd:1748-03-15

Äktenskap med Karin Persdotter (1698? - 1762)

Vigsel:1717 Södra Vi H 1)I Södra Vi kyrkas räkenskaper den 20/10-1717 finns noterat att "brudgummen" Anders Hansson gav gåvopenningar, detta visar att han ingick äktenskap år 1717 med Karin Pärsdotter.

Barn:
Lisa Andersdotter (1718 - )

Noteringar

Anders Hansson föddes med största sannolikhet i Komramåla, Södra Vi socken, dock är det okänt när han föddes. Anders omnämns i 1717 års mantalslängd tillsammans med sin fader Hans Anderssonunder Komramåla i Södra Vi socken.

<p>Efter giftermålet bosatte sig Anders och Karin i Vennebjörka, Södra Vi socken, där de blev bönder. </p><p><p>I 1718 års mantalslängd stod Anders noterad för 3/8 av Vennebjörka. </p></p><p><p>Dottern Ragnil dog troligen år 1721 (24/12), då Södra Vi sockens död- och begravningsbok förtäljde följande:"Anderses dotter i Wännbörke". </p><p><p>Anders Hansson förekommer vid några tillfällen i Södra Vi kyrkas räkenskaper bl a den 18/12-1720 då han gav gåvopenningar samt den 24/12-1721 då han gav testamentspenningar för sin dotter. </p><p><p>Anders Hansson var även kyrkovärd, i Södra Vi kyrkas räkenskaper år 1725 kan man läsa följande:"D.12 Novemb. bekom Anders i Wennebörka, som äro kyrkowärd".</p><p><p>Sedan återkommer "kyrkowärden Anders i Wennebörka" i kyrkoräkenskaperna även åren 1727, 1728 samt 1729. </p></p><p><p>Anders Hansson blev sedermera även nämndeman, i Sevede härads dombok år 1737 kan man läsa om hans tillträde som nämndeman. </p><p><p>Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:15 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1737 18/10, ¿ 2: "Aldenstund genom Nämbdemannen Nils Swenssons i Slishults dödeligs frånfälle, Nämbdemansbeställningen blefwit ledig, till hwilkens besättiande dannemannen ährlig och förståndig Anders Hansson i Wännebörcke, antogs efter det goda loford Nämbden och närwarande häradsboer honom gofwo och tog efter aflagd dommares Eed uti Rätten sitt säte". </p><p><p>Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:15 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1748 4/2, ¿ 21 </p></p><p><p>"Nämdemannen Anders Hansson i Wännebörke anhölt å egne, och Jon Perssons samt Mons Ericssons i Wännebörke wägnar om fasta på 3/8delar uti helt förmedlat till hÀ¿¿lft skattecrono dersammastädes, som de enligt bewitnat bref af d.4 maii 1746 fått af modren, och swärmodren Annika Gudmunsdotter, emot de wilkor som sielfwa brefwet innehåller, fördenskull ochsom 1/8 för hwardera blifwit upbuden, d.5 Maii och 13 November 1746 och 3 Februarii 1747, hwarefter de nu oklandrat laga stånd ärhollit, så dömdes ofwannemde skattejord för dem fast, och dem brefmeddeltes". </p><p><p>Anders Hansson dog i Vennebjörka, Södra Vi socken, år 1748, begravd den 15/5-1748. </p></p><p><p>Karin Pärsdotter bodde kvar i Vennebjörk3 efter makens död, hon dog här iVennebjörka år 1762 (12/4) av håll och styng, </p></p><p>ref: Göran Svensson Vimmerby och Berit Sjögren Uppsala</p>


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1690? Födelse omkring 1690 Komramåla, Södra Vi H.
1698? Makan Karin Persdotter föds omkring 1698-05 Vennebjörke, Södra Vi H 2).
1717 Vigsel Karin Persdotter 1717 Södra Vi H.  1)
1718 Dottern Lisa Andersdotter föds 1718-09-18 Vennebjörke, Södra Vi H.
1734 Modern Segred Månsdotter dör 1734 Komramåla, Södra Vi H.
1741 Fadern Hans Andersson (Silkelock) dör 1741-09-27 Komramåla, Södra Vi H.
1748 Död 1748 Vennebjörke, Södra Vi H.
1748 Begravning 1748-03-15.

Källor

1)Göran Svensson
  
2)Göran Svensson Vimmerby