Lagsamling

1864 års lag

1734 års lagar, med 1842 års revidering

 

 

Strafflagen  Sidorna 464 - 465    

Förlaga

Ärvdabalken    

Giftermålsbalken

Byggningsbalken Ärvdabalken
Jordabalken Jordabalken
Giftermålsbalken Byggningsbalken
  Handelsbalken
  Missgärningsbalken
  Straffbalken
  Utsökningsbalken
  Rättegångsbalken
  Register
  Domarregler
  Bihang
  Formulär till besvärshänvisningar i brottmål

 

 

 

Till startsidan