Personakt Antavla

Pehr Svensson

Far:1434 Sven Svensson (1663 - 1766)
Mor:Cecilia Gustavsdotter

Född:1711-11-29 Taglarp Norrgård, Byarum F
Döpt:1711-12-01

Noteringar

Östbo härads småprotokoll den 7/1 1765

Ingavs till Tingsrätten ett så lydande salubrev:

Efter framlidne Dannemannen Per Svensson i Taglarp Norrgården voro underskrivne ännu levande barn, nämligen med förra giftet efter vår kära moder Kerstin Andersdotter, sonen Sven Persson i Hultgärde och dottern Lisbet Persdotter, gift med Johan Joensson i Högabråten samt Annicka Persdotter, gift med Per Svensson i Taglarp, och uti senare giftet med vår kära moder Sicilia Håkansdotter, sonen Håkan Persson och döttrarna Catharina Persdotter, gift med Gustav Persson i Vaggeryd samt Christina Persdotter, gift med Anders Svensson i Rastad, vilka alla således nu komna till myndiga år, sammanträdde på nedanstående dag och ställe till att i vänlighet överlägga och sluta angelägen lösens överlämnande av 1/4 uti skattefrälsehemmanet Taglarp Norrgård, Nybygget kallat, vilken hemmansdel förenämnde vår käre fader själv inlöst, att han således därav varit enskild ägare och disponent; och blev en slik avhandling på följande sätt fastställd.
Genom Disposition av den 5/7 1741, har förenämnde vår käre fader Per Svensson under det han då var besvärad med den sjukdom, som slutade hans dagar uti tillkallade vittnens närvaro förklarat det alldenstund fastigheten 1/4-ding skattefrälse uti Taglarp Nybygget, var hans lagligen förvärvade egendom, den han ock ägde rättighet till vilkendera av barnen han helst kunde finna sig föranlåten lösningsrätten därav tillskriva, besynnerligen som berörde fjärding icke ar av större förmåner än att allenast en åbo kan därpå tarveligen hava sitt uppehälle, att således äldre sonen av första giftet, Sven Persson i Hultgärde, skulle därtill bliva närmast, som dock med det uttryckliga förbehåll skjuskulle, att dess hustru i senare giftet, vår kära moder Cecilia Håkansdotter icke tymedelst skulle bliva betagen den åboende rättighet av besagde fjärding, som henne genom förenämnde disposition av hela dess rymd uti sin livstid vorden försäkrad, utan att icke förrän efter hennes död därom sålunda avhandlas skulle.
I så beskaffad omständighet har vår kära moder och styvmoder efter moget betänkande nu omsider för gott funnit att som besynnerligen hon, tillika med hennes senare käre man, vår käre styvfader Anders Börjesson, begynna uppnå nog ansenlig ålder och för den skull se sig belåten med mindre bruk, det vi samtliga arvingar, som äga lika lagliga arvlotter uti ovannämnde skattefrälsefjärding, skola nu genast få fritt tillträde, att överenskomma om lösningssumman därav, som nu på det sättet skett är; att sonen av första giftet, Sven Persson i Hultgärde skall därav bliva ensam ägare, emot det han nu erlagt och betalat.

Till mig Lisbet Persdotter för en systerlott --------------------------------------------- 100 daler Sm

Till mig Annicka Persdotter för en systerlott ------------------------------------------ 100:-

Till mig Håkan Persson en broderlott --------------------------------------------------- 200:-

Till mig Catharina Persdotter en systerlott --------------------------------------------- 100:-

Till mig Christina Persdotter en systerlott ---------------------------------------------- 100:-

Och innehåller för egen broderlott ------------------------------------------------------- 200:-

Vilken köpesumma ---------------------- 800 daler Sm för vad som nu utbetalt är med sexhundra daler silvermynt härigenom vederbörligen kvitterad varder: ock avhände för den skull oss våra barn och efterkommande arvingar 1/4-ding uti skattefrälsehemmanet Taglarp Norrgården Nybygget benämnd och densamma hemule och fast tillägna vår käre broder Sven Persson att oklandrat få bruka och innehava för sig och dess kära hustru Britta Johansdotter, barn och arvingar, arvinge efter arvinge, som annor dess välfångne egendom med hus, jord etc: anhållandes ödmjukeligen, att S:T: Östbo härads tingsrätt täktes efter laga uppbud och stånd å detta köp meddela laga skaft och sköte. Slutligen som vår kära moder och styvmoder i så måtto låtit ändra den åboende rättighet i sin livstid, som hon efter sin avlidne käre mans, vår käre faders förenämnde disposition haft makt att påstå, att hon nu tillåtit oss barn på föreskrivne sätt handha omständigheter, försäkras härmed på det kraftigaste att hon och hennes nuvarande käre man skall i hennes livstid få bruka och innehava 1/3 av 1/4 och köparen vår käre broder Sven Persson de övriga 2/3, men efter vår kära moders död skall hela bruket hemfalla till Sven Persson och dess arvingar utan vidare påtal eller tillökning uti köpeskillingen.
Detta allt otvunget slutat och överenskommit stadfästas med namn och bomärke uti nedan skrivne vittnens närvaro, som skedde i Taglarp Norrgård den 1 februari 1765.

Lisbet Persdotter Catharina Persdotter
Johan Joensson Gustav Persson i
i Högabråten Vaggeryd

Annika Persdotter Christina Persdotter
Per Svensson i Anders Svensson i
Taglarp Rastad

Håkan Persson i
Taglarp


Säljare

Förenämnde min kära styvmoder tillstädjelse och kära syskon mig lämnar de köpeavhandling upptager jag med all skyldig vördnad och tacksamhets erkänsla och åtager mig i fullkomligaste måtton att hålla och efterkomma det förbehåll, som angående min kära moders bruksrättighet till tredjeparten av fjärdingen uti hennes livstid avtalat är och förbinder mig i allt övrigt med skyldig hjälpsamhet uti alla görliga mål henne tillhanda gå .
Som med namn och bomärke stadfästes, utsupra.

Sven Persson i Hultgärde köpare.

Såsom tillkallade vittnen underskriva, Nils Gumelius, Sven Håkansson i Smedjebo, Jonas Johansson i Taglarp Norrgård.

I anledning av föregående köpeavhandling, blev en fjärding uti skattefrälsehemmanet Taglarp Norrgård Nybygget kallat, som Sven Persson i Hultgärde sig för åttahundra daler silvermynt tillhandlat, dess arvslott till 200 daler silvermynt inberäknad, honom tillhanda lagbuden 1:a gången.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1711 Födelse 1711-11-29 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1711 2 dagar Dop 1711-12-01.
1714 2 år Systern Martha Svensdotter föds 1714-04-27 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1717 5 år Brodern Abraham Svensson föds 1717-01-14 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1720 8 år Brodern Håkan Svensson föds 1720-05-27 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1729 17 år Halvsystern 717 Catharina Svensdotter föds 1729-09-15 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1733 22 år Halvsystern Ingrid Svensdotter föds 1733-12-04 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1745 33 år Halvbrodern Petter Svensson föds 1745-04-16 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1747 35 år Halvbrodern Andreas Svensson föds 1747-01-02 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1766 Fadern 1434 Sven Svensson dör 1766 Taglarp Norrgård, Byarum F.
1794 82 år Halvsystern 717 Catharina Svensdotter dör 1794-05-27 Taglarp Norrgård, Nybygget, Byarum F 1).
1795 83 år Brodern Gustav Svensson dör 1795-03-26.

Källor

1)Byarum C:3 (1789-1849) Bild 268 / sid 525 (AID: v33323.b268.s525, NAD: SE/VALA/00050)