Personakt Antavla

1274 Anders Hansson

Bonde Nämndeman.

Far:2548 Hans Andersson (Silkelock) (1660? - 1741)
Mor:2549 Segred Månsdotter (- 1734)

Född:Komramåla, Södra Vi H
Död:Vennebjörke, Södra Vi H
Begravd:1748-03-15

Äktenskap med 1275 Karin Persdotter (1698? - 1762)

Vigsel:1717 Södra Vi H 1) I Södra Vi kyrkas räkenskaper den 20/10-1717 finns noterat att "brudgummen" Anders Hansson gav gåvopenningar, detta visar att han ingick äktenskap år 1717 med Karin Pärsdotter.

Barn:
637 Lisa Andersdotter (1718 - )
Ragnil Andersdotter (1721? - )
Nils Andersson (1723 - )
Hans Andersson (1726 - )
Pär Andersson (1736? - )

Noteringar

Anders Hansson föddes med största sannolikhet i Komramåla, Södra Vi socken, dock är det okänt när han föddes. Anders omnämns i 1717 års mantalslängd tillsammans med sin fader Hans Andersson under Komramåla i Södra Vi socken.

Efter giftermålet bosatte sig Anders och Karin i Vennebjörka, Södra Vi socken, där de blev bönder.
I 1718 års mantalslängd stod Anders noterad för 3/8 av Vennebjörka.
Dottern Ragnil dog troligen år 1721 (24/12), då Södra Vi sockens död- och begravningsbok förtäljde följande:"Anderses dotter i Wännbörke".
Anders Hansson förekommer vid några tillfällen i Södra Vi kyrkas räkenskaper bl a den 18/12-1720 då han gav gåvopenningar samt den 24/12-1721 då han gav testamentspenningar för sin dotter.
Anders Hansson var även kyrkovärd, i Södra Vi kyrkas räkenskaper år 1725 kan man läsa följande:"D.12 Novemb. bekom Anders i Wennebörka, som äro kyrkowärd".
Sedan återkommer "kyrkowärden Anders i Wennebörka" i kyrkoräkenskaperna även åren 1727, 1728 samt 1729.
Anders Hansson blev sedermera även nämndeman, i Sevede härads dombok år 1737 kan man läsa om hans tillträde som nämndeman.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:15 Sevede häradsrätt, renoverad dombok HT 1737 18/10, § 2: "Aldenstund genom Nämbdemannen Nils Swenssons i Slishults dödeligs frånfälle, Nämbdemansbeställningen blefwit ledig, till hwilkens besättiande dannemannen ährlig och förståndig Anders Hansson i Wännebörcke, antogs efter det goda loford Nämbden och närwarande häradsboer honom gofwo och tog efter aflagd dommares Eed uti Rätten sitt säte".
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv E VII AABA:15 Sevede häradsrätt, renoverad dombok VT 1748 4/2, § 21
"Nämdemannen Anders Hansson i Wännebörke anhölt å egne, och Jon Perssons samt Mons Ericssons i Wännebörke wägnar om fasta på 3/8delar uti helt förmedlat till hälft skattecrono dersammastädes, som de enligt bewitnat bref af d.4 maii 1746 fått af modren, och swärmodren Annika Gudmunsdotter, emot de wilkor som sielfwa brefwet innehåller, fördenskull och som 1/8 för hwardera blifwit upbuden, d.5 Maii och 13 November 1746 och 3 Februarii 1747, hwarefter de nu oklandrat laga stånd ärhollit, så dömdes ofwannemde skattejord för dem fast, och dem bref meddeltes".
Anders Hansson dog i Vennebjörka, Södra Vi socken, år 1748, begravd den 15/5-1748.
Karin Pärsdotter bodde kvar i Vennebjörk3 efter makens död, hon dog här i Vennebjörka år 1762 (12/4) av håll och styng,
ref: Göran Svensson Vimmerby och Berit Sjögren Uppsala


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1660? Fadern 2548 Hans Andersson (Silkelock) föds omkring 1660.
1688? Brodern Gustaf Hansson föds omkring 1688.
1693? Brodern Per Hansson föds omkring 1693.
1697? Brodern Sven Hansson Silkelock föds omkring 1697.
1698? Makan 1275 Karin Persdotter föds omkring 1698-05 Vennebjörke, Södra Vi H 2).
1699 Brodern Påfwel Hansson Silkelock föds 1699.
1710? Brodern Jöns Hansson föds omkring 1710.
1717 Vigsel 1275 Karin Persdotter 1717 Södra Vi H.  1)
1718 Dottern 637 Lisa Andersdotter föds 1718-09-18 Vennebjörke, Södra Vi H.
1721? Dottern Ragnil Andersdotter föds omkring 1721-08 Vennebjörke, Södra Vi H.
1723 Sonen Nils Andersson föds 1723-02-22 Vennebjörke, Södra Vi H.
1726 Sonen Hans Andersson föds 1726-04-04 Vennebjörke, Södra Vi H.
1734 Modern 2549 Segred Månsdotter dör 1734 Komramåla, Södra Vi H.
1736? Sonen Pär Andersson föds omkring 1736-07 Vennebjörke, Södra Vi H.
1741 Fadern 2548 Hans Andersson (Silkelock) dör 1741 Komramåla, Södra Vi H.
1748 Begravning 1748-03-15.
1762 Makan 1275 Karin Persdotter dör 1762-04-12 Vennebjörke, Södra Vi H.

Källor

1)Göran Svensson
  
2)Göran Svensson Vimmerby