Personakt Antavla

20424 Olof Håkansson

Far:40848 Håkan
Mor:40849 Karin?

Äktenskap med 20425 Ingeborg Hansdotter?

Vigsel:

Barn:
10212 Håkan Olofsson

Noteringar

OLOF i Träthult, knekt och skattebonde 1570. Skriven som knekt åtminstone åren 1572-90. förekommer sista gången i skattelängd 1597. Troligen gift med INGEBORG HANSDOTTER.
En fogde Erik Andersson tog en oxe för INGEBORG utan att ha rätt därtill. Hon skrev till Karl IX. Här är svaret.

1599
20. Stäflö den 6 april. (Stäflö säteri vid Kalmar sund).
Karl IX:s öppna bref till fogden Erik Andersson, att denne skulle återställa en oxe, som han med orätt tagits från änkan INGEBORG HANSDOTTER i Träthult Kristdala sn.

Småland 1598 no 3 Kammarkivet.

Carll med Gudz Nåde etc. Wår gunst till förende, Wij låthe tigh wete Erich Andersonn, att breffuia: sk (brerviserskan hon uppvisar detta brev) Ineborgh Hannss dotter i Tretthult wti Chrissdalla Soehen i Tiust, hafuer her hoss oss warett. Och klageligen gifuitt till kenne att thu skall för fyra årh sedenn, hafua tagett henne En Oxe ifrån, ödmiukeligen bediandis att hon samma Oxe Må i gen bekomme Effter der af thill förande Jngen Oxe hafuer warett waan, att wtgå. Så effter hon ärh en fattigh Enkia, och hafuer mist sin man i fiende landh, derför ähr wår welie, Och befalningh att du wederlegier henne denne rese (gång) för satama Oxe, så lagandis att hon icke offtere oss der om bekymbra må, af Steffle den 6 Aprilia århr etc. 1599
Carolus


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse