Personakt Antavla

5088 Nils Andersson

Far:10176 Anders Nilsson

Barn med 5089 Greta Danielsdotter

Barn:
Olof Nilsson (1610 - )
Daniel Nilsson (1622 - )
2544 Jon Nilsson (- 1704)
Anders Nilsson

Noteringar

Hustru nr 1 Greta Danielsdotter
Barn i första äktenskapet:
Anders
Olof född 1610 i Djursdala socken
Daniel -"- 1622 i Djursdala socken
Dottern (namn okänt)

Barn i andra äktenskapet:
Per född ? (1615) enl. Linköpings stifts herdaminne.
Emund

I Svensk släktkalender för år 1888 går följande att läsa angående släkten Trysen:
"Trysen (från Prestnäs).
Äldste kände stamfadern Anders Nilsson i Prestnäs i Södra Wi s:n (i Tjust) lefde vid medlet af 1500-talet och var nämndeman.Hans son Nils Andersson var i början af 1600-talet bonde i Gransbo i Djursdala s:n.
Efter Djursdala moderförsaml. Södra Wi antogs af den sistnämndes söner Anders, Olof & Daniel (i faderns 1:a) & Per (i hans 2:a gifte) slägtnamnet Wigius...".
(Att uppgifterna här ovan står att finna under släkten Trysen i Svensk släktkalender har sin förklaring i att sonen Olof, född 1610, blev kyrkoherde i Tryserum socken.Hans söner i sin tur ändrade släktnamnet Wigius till Trysen efter deras födelsesocken Tryserum).
(Observera felskrivningen i Svensk släktkalender om att Södra Vi låg i Tjust härad).

Som framgår av texten ovan, så var Nils Andersson bonde i Gransebo, Djursdala socken, Det är okänt när Nils Andersson föddes, likaså är det okänt när hans båda hustrur föddes samt när äktenskapen ingicks.
Första hustruns namn framträder i Linköpings stifts herdaminne när man läser om sonen Daniel Wigius, vilken var kyrkoherde i Drothem.
Ur Linköpings stifts herdaminne:
"Daniel Wigius, född i Djursdala 1622,
Föräldrar:Nils Andersson, bonde i Gransjöbo, och Greta Danielsdotter..."
Hur många barn som ingick i Nils Anderssons två barnaskaror är okänt. Sonen Per samt sonen Emund ingick troligen i den andra barnaskaran. Sonen Per blev skomakare i Västervik och han uppges i Linköpings stifts herdaminne som "halfbroder till Kyrkoherden i Tryserum Olof Wigius, och Kyrkoherden i Drothem Daniel Wigius".
Vidare uppges han vara född år 1615 i herdaminnet ovan, dock måste födelseårtalet vara fel uppgivet om Per, ty om Per var halvbroder till Olof och Daniel som herdaminnet uppger, måste han vara född efter år 1622.
Dottern i första äktenskapet, vars namn är okänt, blev sedermera vigd med Jon Andersson och de kom att fortsätta som bönder i Gransebo.
Nils Andersson går att följa i mantalslängderna från år 1633 och framåt. han står då noterad under Gransebo, Djursdala socken.
Sista året han förekommer i mantalslängderna är år 1660, följande notering stod då också att finna:"Uthgam. (utgammal) och kom icke uhr sin sängh"
I rotering och utskrivningslängderna förekommer Nils även år 1661 då följande stod noterat:"Nills i Gransebo och sånen..".
I rotering och utskrivningslängden år 1665 omnämns sonen Emund samt Joen "trumslagare" i Gransebo.
Tydligen så saknas mantalslängderna åren 1661-1665 i Vadstena landsarkiv, Tydligen så saknas mantalslängderna åren 1661-1665 i Vadstena landsarkiv. men i mantalslängden år 1666 stod Jon "trumslagare" samt Nils hustru noterade för Gransebo.
I mantalslängden år 1667 samt 1668 stod Jon "trumslagare" samt Nils i samma gård noterade för Gransebo.
Att det står Nils i samma gård i dessa två mantalslängder förbryllar lite, men det är mycket troligt så att det är Nils hustru/änka som avses med denna notering, ty i mantalslängdens kolumner finns det ingen man noterad endast hustru samt en son är noterade.
(Sonen noterad åtminstone i mantalslängden år 1667).
I mantalslängden år 1669 stod Jon "trumslagare" noterad för Gransebo samt att änkan Ingel? omnämns i samma gård.
I mantalslängden år 1670 stod Jon "trumslagare" noterad för Gransebo samt att änkan (ej namngiven här) omnämns i samma gård.
Denna änka förekommer sedan i mantalslängderna under Gransebo till och med år 1674, och hon borde med stor sannolikhet vara änka efter Nils Andersson, (hans 2:a hustru).
Nils Andersson avled alltså med stor sannolikhet någon gång under 1660-talet. När hans första hustru, Greta Danielsdotter, samt hans andra hustru avled är okänt.

Nils Anderssons fader var, enligt Svensk släktkalender år 1888, Anders Nilsson i Prästnäs i Södra Vi socken.
Om honom är intet mer känt än vad som framgår i ovan nämnda släktkalender.

Tillägg:
En Nils i Gransebo (troligen Nils Andersson) var sexman i Djursdala kyrka år 1649, detta enligt sockenstämmoprotokollet för Djursdala socken år 1649 16/12.
Sexman: av sockenstämma vald tillsynsman för kyrkans och prästgårdens underhåll samt för övervakning av tukt och goda seder i församlingen.
Ämbetet förekom till 1862.
(Ur Henrik Anderö's ordbok för släktforskare).

Mantalslängden år 1656 visar på att Nils i Gransebo (Nils Andersson) hade åtminstone två döttrar i sina barnaskaror.
(En Ingeborg Nilsdotter i Gransebo gav gåvopenningar år 1653 enligt Djursdala sockens kyrkoräkenskaper.
En Hans Nilsson i Gransebo förekommer i rotering och utskrivningslängderna åren 1662-63.
Huruvida Ingeborg och Hans är barn till Nils Andersson eller ej har det inte kunnat frambringas någon större klarhet i ännu)
Det ska också här tilläggas att dottern i första äktenskapet, vars namn är okänt. och vilken sedermera vigdes med Jon Andersson, eventuellt kan hava haft namnet Kerstin.
Sonen Emund omnämns i Sevede härads dombok år 1752 29/8, då det hölls en laga häradssyn över den tvistiga rågången mellan gårdarna Orremåla i Djursdala socken samt Brofall i Frödinge socken.
Ur Göta hovrätts arkiv, Advokatfiskalens arkiv, E VII AABA:15 Sevede häradsrätt, renoverad dombok 1752 29/8:
"...Skogwacktaren Dyk, 52 år gl., född i Gransebo....Jon Nilsson, 55 år gl. .Hustru Kierstin Emundsdotter förekom och något öfwer 60 år gammal. berättade sig wara född i Brofall, samt at hennes fader, Emund, brukat som landbo därstädes en hemmansdel åt afl. herr Capitainen Gyllencachett i 19 år .Widare sade och wittnet, at hennes fader Emund, war wittnens, Isaack Dyks och Jon Nilssons faders moderbroder....",
Fadern till Isak Dyk och Jon Nilsson var Nils Jonsson och hans moder var ? Nilsdotter (dotter 'till Nils Andersson och sedermera vigd med Jon Andersson) I och med att Emund i domboken ovan omnämns som "Isaack Dyks och Jon Nilssons faders moderbroder" är det styrkt att han var en son till Nils Andersson.

referent Göran Svensson Vimmerby och Berit Sjögren Uppsala

Källa: Göran Svensson, Vimmerby och Berit Sjögren Uppsala


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1610 Sonen Olof Nilsson föds 1610 Djursdala H 1).
1622 Sonen Daniel Nilsson föds 1622 Djursdala H 1).
1704 Sonen 2544 Jon Nilsson dör 1704 1).

Källor

1)Göran Svensson, Vimmerby