Personakt

152 Lars Olofsson Spångberg

Torpare. Blev 82 år.

Född:1781-12-24
Levnadsbeskrivning:
Stalldräng, Kusk, Torpare. Stalldräng och kusk i Adelsnäs, Åtvid (Östg) [Åtvid AI:6 s.90]. Flyttade 1814 från Åtvid (Östg) till Landeryd (Östg) [Landeryd AI:3 s.402]. Torpare i Ryttartorpet, Ekholms ägor, Landeryd (Östg) [Landeryd AI:3 s.402]. Flyttade 1816 från Landeryd (Östg) till Rappestad (Östg) [Rappestad AI:6 s.33]. Torpare i Enegatan, Forssa ägor, Rappestad (Östg) [Rappestad AI:6 s.33, AI:7 s.27, AI:8 s.90].
 
Begravd:
Död:1864-06-06 Enegatan Forsa ägor, Rappestad E
Bouppteckning:1864-06-25 Enegatan Forsa ägor, Rappestad E 1)År 1864 den 25 juni blef laga bouppteckning förrättad efter Torparen Lars Spångberg i Enegatan på Forsa ägor, som afled den 12 i samma månad och efterlemnade Hustrun, Enkan Inga Gröndahl och under deras gifte sammanaflade fyra nu lefvande barn: Enkan Augusta Lovisa, Sofia, gift med Muraren Gustaf Adolf Strömberg bosatt på Karstorp egendom, Ljungs socken, Christina född 1822 begär att sjelf råda öfver sina blifvande arfsmedel. Myndige sonen Laars Aron bosatt i Tengeby af Rystad socken, samt aflidna dottern Johanna Carolina, hvilken var gift med torparen Sven Eriksson på Wästerlösa Prästgårds egendom och efterlemnade 3ne barn, myndige sonen Anders Gustaf nu boende i Biskopsberga Allhelgona socken, dottern Johanna Sophia och sonen Carl Johan, hvilkas rätt bevakades af barnens Fader såsom varande deras laga Förmyndare, samt i ett föregående gifte efterlemnade en dotter, Charlotta, gift med arbetskarlen Gustaf Ericsson boende i Linköping och vid bouppteckningen frånvarande. Enkan tillsades under edlig förpligtelse uppgifva Boet, såsom det vid dödsstunden befanns hvarefter värderingen företogs och antecknades som följen...

Äktenskap med 153 Inga Gröndal Ericsdotter (1784 - 1874)

Vigsel:1814

Barn:
Hanna Charlotta Spångberg (1812? - )
Johanna Carolina Spångberg (1815 - )
Lovisa Augusta Spångberg (1815 - )
Sophia Spångberg (1818 - )
Stina Spångberg (1822 - )
Jacob Spångberg (1823 - 1824)
Olaus Spångberg (1826 - 1826)
76 Lars Aron Spångberg (1828 - 1888)

Lars 33 och Inga 30 år vid vigseln


Noteringar

Linköpings Kemnärsrätt den 25 april 1817

Nr. 142

” På stämmning af Rådmannen och Stadsfiscalen Herr Fr: Unbeck, förekom i Åklagarens närvaro vid upprop Torparen Lars Spångberg å Forsa ägor i Rappestad Socken och Walkebo Härad, att stånda till Laga ansvar för fylleri första resan, och som den tilltalade förnekar tillmälet, så begärde Herr Rådmannen att närvarande vittnen Trumslagaren Sv: Källström, Pigan Anna Catharina Widgren, och Fjerdingsman P: Rydgren måtte Edeligen blifva hörde, som utan jäfs anmärkning bifölls, hvarefter de påmintes om den fullgjorde Edens förbindelse hvar för sig berätta:

1. Källström: Att den 27 sistledne Mars har swaranden på näringsstället i afledne Herr Rådmannen Steffens gård, warit oredig, grälaktig, och obeskedlig, kallande Krögerskan Tjufkona.

2. P: Rydgren: Lika med förra vittnet.

3. Anna Cath: Widgren: Att Spångberg samma dag war inne på Herr Auditeuren Berselii näringsställe, som förestås af vittnets matmoder Enkan Örn, och war äfven der grälande och oredig.

Wittnesmålen upplästes och erkände.

Utslag

Emedan af de hörde wittnens intygande är upplyst att Torparen Lars Spångberg i sitt uppförande på 2ne näringsställen inom Staden den 27 sistledne Mars ådagalagt sådan sinnesförfattning som ingalunda är förenligt med ett Naturligt och oförvirrat begrepp om det tillbörliga; ty anser Kemnärs Rätten oaktat svarandens förnekande, honom rättvisligen Saken till de böter af 3 Rd 16 sh Kongl. Förordningen den 24 aug. 1813 stadgar, hvartill han altså fälles.”


Referenser
Rappestad A:1 1/4 sid 36
Rappestad A:4 3/4 sid 238


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1781 Födelse 1781-12-24.
1784 2 år Makan 153 Inga Gröndal Ericsdotter föds 1784-11-11 Sarpebo, Grebo E.
1812? Dottern Hanna Charlotta Spångberg föds omkring 1812-01.
1814 Vigsel 153 Inga Gröndal Ericsdotter 1814.
1815 33 år Dottern Johanna Carolina Spångberg föds 1815-08-10.
1815 33 år Dottern Lovisa Augusta Spångberg föds 1815-08-10.
1818 36 år Dottern Sophia Spångberg föds 1818-11-09 Holmstad, Rappestad E.
1822 40 år Dottern Stina Spångberg föds 1822-01-16.
1823 42 år Sonen Jacob Spångberg föds 1823-12-29 Enegatan, Rappestad E.
1824 42 år Sonen Jacob Spångberg dör 1824-05-27 Enegatan, Rappestad E.
1826 44 år Sonen Olaus Spångberg föds 1826-03-10 Enegatan, Rappestad E.
1826 44 år Sonen Olaus Spångberg dör 1826-05-22 Enegatan, Rappestad E.
1828 46 år Sonen 76 Lars Aron Spångberg föds 1828-07-01 Torpet Enegatan, Rappestad E.
1864 82 år Död 1864-06-06 Enegatan Forsa ägor, Rappestad E.
1864 Bouppteckning 1864-06-25 Enegatan Forsa ägor, Rappestad E.  1)

Källor

1)Valkebo häradsrätt F II: 35 nr. 1183