Personakt

10238 Knut Andersson

Bonde.

Död:1682

Äktenskap med 10239 Ingrid Andersdotter

Vigsel:

Barn:
5119 Kerstin Knutsdotter (- 1698)

Noteringar

Knut Andersson
Andersson, Knut. Död 1682 (salig enl brev uppvisat av dotterson .Anders Månsson). i mtl Skråphem 1650, 1660, 1670 mh, sexman 166o”mhs. Bonde i Skråphem sk. GH 1698 okt §8: Pär Olofsson o Per Knutsson i Skråphem som äga till hustrur Anders Knutssons döttrar i Skråphem trädde för rätten o tal till deras syskons barn o fadersyster sal. Kerstin Knutsder? Anders Månsson med svåger Sören Persson i Skråphem hwilka åbo ½ skattegården i Skråphem som arf efter deras moderfader o påstod de som systerbarn måtte wara nögda med 1/3 och som afstår till dem som broderbarn så stor del att de komma till 1/8.
Anders Månsson svarade attt de besitta gården som arf, o det effter deras moderfaders gjorda förordning, som öfwer dess aflingajord (=jord köpt utom börd), hwilken förordning upwistes daterad 29/5 1675 med dess moderbroders goda ja o samtycke under 1682 då moderfadem var död, o bägge syskonen ärfde deras fader.
Per Olsson o Per Knutsson svarade att deras svärfader Anders Knutsson intet samtyckte längre än svstern levde hwilken för 3/4 år sedan ähr genom döden avggången. Mera var inte å någon deras sida.
Resol: Såsom det befunnits o partema själva tillstå att Skråphems skattejord warit sal Knut Anderssons aflingajord att han i förordning 9 cap... haft magt att disponera sina barn emellan efter sitt goda behag har ock brodren Anders Knutsson o systern Kerstin Knutsd:r i lifstiden warit ense o barnen efter deras död nu 3 ½ års tid, utan klander brukat o bodt tillsammans, o kunna wara fullsuttna. Ty dömer rätten Knut Anderssons gjorda testamente o förordning fast o ständigt.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1682 Död 1682.