Personakt Antavla

Anna Caisa Jansson Eriksdotter

Blev 44 år.

Far:64 Erik Jansson (1786 - 1866)
Mor:65 Cajsa Lisa Sandberg (1784 - 1853)

Född:1813-03-17 Thorestorp, Gärdserum E
Sjukdom:Protocoll hållet vid Extra Sockenstämma med Gärdserums Församling d: 26 Juni 1853

§. 1.

Redan den 7:de September 1851 hade Församlingen beslutat att Skräddaren Anderssons hustru Carin Ericsdotter i anseende till sin vansinnighet, som började yttra sig i vildhet och våldsamhet, skulle anmälas till prof-kurs undergående vid Wadstena Central-Hospital; men verkställigheten deraf har blifvit uppskjuten under hopp, att hon, med sorgfälligare vård hemma, möjligen skulle förbättras; och alldenstund detta hopp alldeles felslagit, förnyade församlingen, vid sist hållne Walborgsmässo Sockenstämma d: 11 nästlidne Maji sitt beslut om nämnde hustrus afsändande till Wadstena Hospital; till följe hvaraf Församlingens o ytterligare till i dag d: 26 Juni var sammankallad för att dels intyga att den olyckliga hustruns tillstånd ingalunda förbättrats, utan att hon befinnes beständigt grubblande samt flere tider på året vildsint och våldsam så att hon sönderslår fenster och andra förekommande ting, kastar i elden hvad hon omkomnar till och med sina egna barn; och dels lemna de upplysningar, som erfordras till besvarande af de frågor, som i författningande till besvarande, blifvit framställde, och hvarå svar, så fullständige som möjligt böra åtfölja dem, som till Prof-kurs undergående anmälas.

Frågorna framställdes och besvarades följande.

1. Den sinnessjukes namn är Carin Ericsdotter.

2. Född 1813. 4/3.

3. Föräldrarne: Skräddaren Eric Jansson och Cajsa Lisa Sandberg i Thorstorp.

4. En hustrus vanliga sysselsättning af den fattigare arbets-Klassen.

5. Ingen av den sjukes föräldrar eller Syskon har vetterligen varit lidande af sinnessvaghet.

6. Vansinnigheten har fortfarit i 5 år och yttrade sig först genom nedslagenhet i lynnet. Har sett enfalldig ut. Sinnessjukdomen har från början visat sig med mer och mindre allvarsamma yttringar, utan viss tid för förändringar. Inga fullt rediga mellantider.

7. Om patientens moder under hafvande tillståndet med patienten haft svårare sjukdom eller varit utsatt för häftigare sinnesrörelser m.m. Kan ej upplysas.

8. Den vansinniges hälsotillstånd har från ungdomen varit klent och tyckts lida af bröst-plågor. Haft häftigt och lättretligt lynne.

9. Patienten har märkts i ungdomen i någor måtto benägen för okyskhet.

10. Mjölk-kastning efter barnsäng är kända orsaken till vansinnigheten; efter vansinnighetens början har ett och annat anfall af fallandesot inträffat.

11. I vansinniga tillståndet har något grubblande i Religionssaker visat sig, dock utan minsta sammanhang eller vidhängande af något särskilt ämne.

12. Något anmärkningsvärt i den sjukes lefnadsförhållanden såsom make, mor m.m. Är icke bekant:

13. Patienten har ej varit anklagad eller straffad för brott.

14. Patienten har varit under Läkarevård och tillsyn under helt år utan åstadkommen förbättring.

Härefter framställde Församlingen sin önskan och anhållan att merbemälte person: Fattighjonet Hustru Carin Ericsdotter måtte till prof-Kurs undergående å Wadstena Hospital emottagas.

Rätteligen från Protocollet afskrifvit attesterar Gärdserum d: 27 Juni 1853.

J; O; Kastman

P: L:Med anledning af föregående Gärdserums Församlings uttalade önskan och anhållan får undertecknad anmäla efternämnde person Hustru Carin Ericsdotter, om hvars ålder, lefnadsförhållanden m.m. upplysningar föreståenden äro lämnade, till emottagande å Wadstena Central Hospital för att derstädes Prof-Kur undergå, och torde vid Prof-Kurens slut underrättelse meddelas om patientens vansinnighet anses af den beskaffenhet att hon för framtiden bör å Hospitalet emottagas och vårdas

Gärdserum d: 27 Juni 1853

J; O; Kastman

P: L:
 
Begravd:
Döpt:1813-03-21Faddrar
Gästgivare Anders Olsson i Botsgård, drängen Olof
Johansson i Falerum, hustrun Caisa Månsdotter i
Botsgård, pigan Gustava Lundström i Cedersholm
och Stina Caisa Falén i Falerum.
 
Död:1857-09-23 På Socknen, Gärdserum E

Äktenskap med Anders Peter Andersson (1817 - 1894)

Vigsel:1842-12-27

Barn:
Johan Alfred Andersson (1843 - 1916)
Emilia Matilda Andersdotter (1844 - )
Carl Eric Seth Andersson (1847 - )
Frans Oscar Andersson (1850 - )

Anders 25 och Anna 29 år vid vigseln


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1813 Födelse 1813-03-17 Thorestorp, Gärdserum E.
1813 4 dagar Dop 1813-03-21.
1815 2 år Systern Johanna Christina Jansson föds 1815-06-20 Thorestorp, Gärdserum E.
1817 4 år Maken Anders Peter Andersson föds 1817-07-28 Hässelstad, Lofta H.
1818 5 år Brodern Gustav Wilhelm Jansson föds 1818-10-05 Cederholm, Gärdserum E.
1819 6 år Brodern Gustav Wilhelm Jansson dör 1819-07-01 Cederholm, Gärdserum E.
1820 7 år Brodern 32 Carl August Jansson föds 1820-08-06 Cederholm, Gärdserum E.
1823 10 år Brodern Otto Leonhard Jansson föds 1823-09-27 Cederholm, Gärdserum E.
1826 13 år Systern Clara Jansson föds 1826-10-01 Mariedahl, Gärdserum E.
1826 13 år Systern Clara Jansson dör 1826-11-23 Mariedahl, Gärdserum E.
1831 18 år Brodern Adolf Ludvig Lorenz Jansson föds 1831-03-20 Cederholm, Gärdserum E.
1842 29 år Vigsel Anders Peter Andersson 1842-12-27.
1843 29 år Sonen Johan Alfred Andersson föds 1843-01-14 Thorestorp Åkerh., Gärdserum E.
1844 31 år Dottern Emilia Matilda Andersdotter föds 1844-12-21 Thorestorp Åkerh., Gärdserum E.
1847 34 år Sonen Carl Eric Seth Andersson föds 1847-11-08 Thorestorp Åkerh., Gärdserum E.
1850 37 år Sonen Frans Oscar Andersson föds 1850-09-29 Thorestorp Åkerh., Gärdserum E.
1853 39 år Modern 65 Cajsa Lisa Sandberg dör 1853-01-02 Tengtorp Hammaren, Gärdserum E.
1857 44 år Död 1857-09-23 På Socknen, Gärdserum E.