Personakt Antavla

1052 Philip Ehrenmark Johansson

Överstelöjtnant. Blev högst 79 år.

Far:2104 Johan Axelsson Bohm (1630? - 1677)
Mor:2105 Helena Philipsdotter (- 1671?)

Född:1656 Trästad, Blackstad H
Död:1735-01-03 Trästad, Blackstad H
Begravd:1735-02-05

Äktenskap med 1053 Catharina Feltreuter (1664 - 1745)

Vigsel:

Barn:
Helena Agneta Ehrenmark (1686 - 1750)
Johan Ehrenmark (1688 - 1688)
Märta Ehrenmark (1689 - 1690)
Catharina Ehrenmark (1690 - 1690)
Gustav Ehrenmark (1692 - 1708)
Johan Filip Ehrenmark (1693 - 1693)
Maria Charlotta Ehrenmark (1694 - 1748)
Carl Gustav Ehrenmark (1695 - 1741)
526 Filip Ehrenmark (1697 - 1760)
Edvard Ehrenmark (1698 - 1698)
Catharina Ehrenmark (1699 - 1763)
Anders Johan Ehrenmark (1700 - 1704)
Gunilla Ehrenmark (1702 - 1768)

Noteringar

Filip deltog i slagen vid Landskrona, Klissow, Punitz och Poltava
Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk i Sibirien,
därifrån han återkom efter fredsslutet. Han hade krigsskador i
huvudet, 2 skador i bröstet och 2 skador i armarna.
I dödboken för Blackstad står att Johan Filip är begraven i
Blackstad kyrka.


Tjust härads dombok den 12/2 1736

§ 47.

Framlidne överstelöjtnantens, välborne herr Johan Philip Ehrenmarks respektive sterbhusintressenter, mot handelsmannen Bengt Björkmans änka, Madame Anna Björkman, att meddela sluträkning över den emellan sal. Herr överstelöjtnanten och henne, samt handelsmannen Björkmans förlupne handel, samt tillstå det gods, av tjära och beck, som sterbhusintressenterna därpå levererat och betala Expenser. Till vittne handelsmannen Sven Eriksson i Västervik, Anders Hansson Hall i Blackstad socken, ryttaren Per Hultman för Åminge, Lockerum socken, Nils i Skaftekullen, Hallingeberg socken.
Vice versa Madame Björkman angående skuldfordran å sterbhusets vägnar efter fullmakt, corporalen välmanhaftig Edvard Embring och svaranden själv tillstädes, som väl uppviste sin avlidne mans bok, men som den var vidlyftig att genomgå, så tilläts parterna till i morgon överse och jämföra, varandras fordringar. Då de sig åter inställa hos Tingsrätten, att agera saken uti vad som tvistigt bliver.


Tjust härads dombok den 13/2 1736 fredag

§ 57.

Infunno sig Corporalen välmanhaftig Edvard Embring och Contraparten Madame Anna Björkman tillika med hennes fullmäktige, Länsmannen välaktad Petter Eneström, och producerade Eneström en räkning, som han uppsatt i anledning av protokollets lydelse på gårdagen.
Embring beropar sig på Salige överstelöjtnanten Ehrenmarks bok, som uppvistes, däruti är annoterat, att godset utkördes till Almvik, på avlidne handelsmannen Björkmans räkning, och anhåller att dess vittne Nils Jansson i Lilla Trästad må höras, men emot honom androgs det jäv, att han är gäld skyldig hos Madame Björkman. Vittnet sade sig hava hemma 2 ½ tolfter bräder, som han ärnar (ämnar) betala med, och vill han köra dem till Almvik i vår, varför jävet icke fanns kunna honom avstänga från vittneseden, utan avlade han densamma med hand å bok, och berättade, att han 1733 om hösten körde en tunna beck och en tunna tjära till Almvik, som hörde herr överstelöjtnanten Ehrenmark till, då var där ingen Björkmans betjänt, gick alltså vittnet till en hustru gammal, som satt i en stuga på Backen, och på tillfrågan gav honom det råd, att lägga tunnorna vid brädstapeln, mitt för dörren av Björkmans bod, inga order hade han att taga mot godset, vilka som i följe voro med vittnet, minns han inte, men de som voro i följet, lade båda sina tunnor på samma ställe. Frågades: Vem som tog mot tunnorna, sedan de där lagda voro? Svar: Vet det inte. Härvid påminner Embring, att en landsbo ej är skyldig hålla någon vakt vid Köpingen, när allmän körtid är. Embring uppgav handelsman Sven Erikssons attest av den 12/2 1736, att han såg några tunnor beck ligga vid Björkmans brädstapel, som voro komne från Trästad, men vem som utkört dem, vet han inte. Det andra vittnet, Anders Hall, avstår Embring efter det, som han ärnat vittna om, av Madame Björkman tillstås, förmenandes, att herr överstelöjtnantens bok må äga vitsord, Eneström nekar inte boken vitsord, allenast bevisas huru Björkman fått varorna, eljest säger Embring sig hava flera vittnen, som nu ej äro tillstädes, vilka kört herr överstelöjtnantens varor. Parterna påstodo Expenser.

Resolutio:

Till upplysning i denna saken finner Tingsrätten nådigt, att de flera, som kört becket och tjäran till Almvik må tillkallas och höras, till vilken ända saken till nästa Ting instämmas, böra och parterna själva eller genom fullmäktige sig infinna.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1656 Födelse 1656 Trästad, Blackstad H.
1659 Brodern Edvard Johansson Bohm föds 1659.
1664 Makan 1053 Catharina Feltreuter föds 1664-03-09 Munga, Romfartuna U.
1671? Modern 2105 Helena Philipsdotter dör omkring 1671.
1677 Fadern 2104 Johan Axelsson Bohm dör 1677-07-14 Trästad, Blackstad H.
1686 Dottern Helena Agneta Ehrenmark föds 1686-03-12.
1688 Sonen Johan Ehrenmark föds 1688-05-05 Råby, Hörby M.
1688 Sonen Johan Ehrenmark dör 1688-05-15 Råby, Hörby M.
1689 Dottern Märta Ehrenmark föds 1689-09-13.
1690 Dottern Märta Ehrenmark dör 1690.
1690 Dottern Catharina Ehrenmark föds 1690-11-11.
1690 Dottern Catharina Ehrenmark dör 1690-12-02.
1692 Sonen Gustav Ehrenmark föds 1692-02-11.
1693 Sonen Johan Filip Ehrenmark föds 1693-03-22.
1693 Sonen Johan Filip Ehrenmark dör 1693-04-07 Trästad, Blackstad H.
1694 Dottern Maria Charlotta Ehrenmark föds 1694-10-03.
1695 Sonen Carl Gustav Ehrenmark föds 1695-12-09.
1697 Sonen 526 Filip Ehrenmark föds 1697-02-14 Trästad, Blackstad H.
1698 Sonen Edvard Ehrenmark föds 1698-03-23.
1698 Sonen Edvard Ehrenmark dör 1698-06-23.
1699 Dottern Catharina Ehrenmark föds 1699-05-31.
1700 Sonen Anders Johan Ehrenmark föds 1700-11-13.
1702 Dottern Gunilla Ehrenmark föds 1702-06-05.
1702 Brodern Edvard Johansson Bohm dör 1702-07-09 Klissov,.
1704 Sonen Anders Johan Ehrenmark dör 1704.
1708 Sonen Gustav Ehrenmark dör 1708-04-20.
1735 Död 1735-01-03 Trästad, Blackstad H.
1735 Begravning 1735-02-05.