Personakt Antavla

8880 Esbjörn Jöransson

Far:17760 Jöran Esbjörnsson (- <1611)

Tvistesak med grannen:1637 Havet, Odensvi H 1)Tjust härads dombok 1637 den 18 januari

Samma dag steg fram för sittande rätten Esbjörn i Havet i Odensvi socken och beklagade sig den orätt honom vederfor näst hållne ting av Ryttmästaren välborne Suen Hall, när domen skulle avsägas om den synen, som nämnden har hållit emellan Havet och Ryttmästarens gård Tregetorp.
Först att när de kivades sins emellan om ägorna, kallade Ryttmästaren Esbjörn i Havet en bövele knekt, svarade Esbjörn, kanske jag bliver eder tjänare, förr än jag dör, i det samma slog ryttmästaren honom 2 slag över ansiktet med en käpp han hade i handen, och det tredje tog fogden Didrik Börjesson emot.

Beklagade sig Esbjörn, att när Ryttmästaren skulle rida igenom hans äng med tvenna sina tjänare han hade med sig, fastnade den ene farnes häst i en fäbro, som heter Anders. När hästen nu kom lös igen, red båda hans tjänare upp igenom tvenne fägårdar, med dragne värjor upp till Esbjörns gård, högg i porten och manade Esbjörn ut, den ene av hans tjänare hade Ryttmästarens egen värja. Hustru Karin i Havet berättade, att ryttmästaren red inte upp i gården, utan han red vägen framåt, men denne hans tjänare Anders när hans häst kom lös utur bron, red han sedan åt gården, och rände åt henne med en dragen värja, att ryttmästaren så ropade åt honom, halt upp halt upp din narr, och kom dedan, ändock de inte red upp i gården, och Anders sade till Esbjörn som stod inne i gården, och slapp inte ut för några kvinnfolk som höll honom, jag skall slå din skälm dig och dina två pojkar med ris.

Många i Havet berättade med sin Ed på lagboken således att ryttmästarens pojke manade Esbjörn ut från porten med sin dragna värja, ropade och sade, kom här ut din gamle skälm, och Anders högg i porten, men han hörde inte vad han sade, eller vad Esbjörn svarade.

Beklagade sig och Esbjörn, att för ett år sedan lät ryttmästaren med sina karlar slå honom alldeles sönder här i gamla Västervik, och klagade det för landshövdingen, ädla och välborne herr Jesper Andersson, som då var här tillstädes, fick till svar, att ryttmästaren skulle svara honom där till nästkommande ting, och därtill stämmer.

Ryttmästarens svar.

Uppå näst hållne ting då jag förmente bekomma häradsnåmndens dom uppå den syn de höll emellan Havet och Tregetorp, blev jag förorsakad av den skämme mun han gav mig, att jag uti hastighet slog honom med ett spö jag hade i handen.
Beklagade sig ryttmästaren, att ett blylod kom ifrån Havets by då han red där om. Tillspordes ryttmästaren om han någon i bemälte by ville anklaga, därtill han svarade nej. Tillråddes ryttmästaren att han det utspanar till nästkommande ting, och med skäliga vittnen, den till saken binder som befinnes vara däri skyldig.

Så emedan ryttmästaren är en av adel och står denne rätten inte till att dömma i denna saken, utan denna ransakning är således skriftligen författad och skall till den kungliga hovrätt försändas, den andre saken om synen blev avsagd, att när den kungliga hovrättens förklaring kan komma i den andra saken, skall om denna synen en äntlig Sentens och dom avsägas.
 
Död:1651 Havet, Odensvi Href: Bengt-Olof Karlsson anbytarforum

Barn med 8881 Karin

Barn:
4440 Olof Esbjörnsson (1613 - 1707)
Agneta Esbjörnsdotter

Noteringar

1637 hade Esbjörn en tvist med sin granne, Ryttmästaren Sven Hall.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1611 Fadern 17760 Jöran Esbjörnsson dör före 1611.
1613 Sonen 4440 Olof Esbjörnsson föds 1613 Havet, Odensvi H.
1637 Tvistesak med grannen 1637 Havet, Odensvi H.  1)
1651 Död 1651 Havet, Odensvi H.

Källor

1)Tjust härads dombok 1637