Personakt Antavla

Laurentius Laurentii Laurinus

Far:16842 Lars Olofsson (- 1606)
Mor:16843 Helena Johansdotter (- 1608)

Född:1577 Söderköping E 1)Ur Björn Helmfrids Skrift "Historiska nyheter från Vikbolandet 1646 - 1653"
Dikt av Laurentius: 1)De främsta kristna ting, som gör sinnet lugnare är följande:
Lita blott på Gud men inte på dig själv, uppfyll dina löften, bed till Gud med rent hjärta, försmå det förgängliga.
Lär dig alltid att fördraga och du må tåla den järnbördige och giva plats åt den som är mäktigare än du.
Lyssna visst till mycket, tala föga. Tro inte på vem som helst, förtig det som bör förtigas.
Gör din plikt, befatta dig inte med för höga ting.
Lev ett fromt liv, kom ihåg, att du är dödlig. På så sätt blir ditt liv lugnt, liksom din död.
Annat om samma
Ett fromt sinne, fredsälskande, tålmodigt och harmoniskt, är lugnt: ett sådant sinne ger själen hopp och en god vila.
 

Noteringar

Laurentius Laurentii Laurinus (= Lars Larsson Laurin) är Vikbolandets f n äldste präst, född i Söderköping 1577. Fadern, Lars Olofsson, hade varit kronans befallningsman i Hammarkinds härad med Stegeborg under inbördeskrigets svåra år 1598 och 1599, då striden vid Stegeborg 1598 blev förspel till Stångebro-slaget.
Härefter drog han sig tillbaka från offentlig tjänst Sonen Laurentius befann sig då utrikes för studier. Dessa hade han påbörjat i Uppsala 1594 och avslutade dem med en magisterexamen i Wittenberg, Luthers och Melanchtons stad. Samma år — 1603 — blev han conrektor vid skolan i Söderköping. Två år därefter var han dess rektor. Alltsedan 1609 har han varit kyrkoherde och från 1620 prost i Häradshammar. Han har varit gift två gånger. Med sin första hustru Margareta, dotter till kronans fogde på Vikbolandet, Lasse Jonsson, hade han sju söner och sju döttrar. Sedan 1651 är han änkoman efter sin andra hustru, Elisabeth Ungius, som avled på sommaren 1651 och var dotter till superintendent Johannes Ungius i Kalmar. Prosten Laurinus är otvivelaktigt Vikbolandets mest mångsidigt begåvade präst. Han skriver dikt på flera språk, utger historieböcker, spelar och sjunger. Hans psalm "I himmelen, i himmelen, där Herren Gud själv bor", hörs ofta vid allhelgonahelgen i våra kyrkor. Av hans söner är Laurentius j:r redan i tjänst såsom lektor i Linköping. Liksom fadern är han promoverad i Wittenberg.
Andreas Laurentiis (= Anders Larsson) Lundius är sedan 1652 komminister med uppgift att betjäna befolkningen i Jonsbergs kapellförsamling.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1577 Födelse 1577 Söderköping E.  1)
1606 Fadern 16842 Lars Olofsson dör 1606-02-13.
1608 Modern 16843 Helena Johansdotter dör 1608-02-16.

Källor

1)Björn Helmfrid