Personakt Antavla

4210 Philippus Bononius

Prost. Blev högst 76 år.

Far:8420 Bononius Holstani (1554 - 1605)
Mor:8421 Sigrid Laurin

Född:1593 Furingstad Prästgård, Furingstad E
Död:1669

Äktenskap med 4211 Margareta Evertsdotter Edvardi

Vigsel:

Barn:
Edvard Ehrensten Philipsson (1620 - 1686)
2105 Helena Philipsdotter (- 1671?)
X Philipsdotter
Erik Ehrensten Philipsson (- 1656)

Äktenskap med Anna Eriksdotter

Vigsel:

Barn:
Margaretha Philipsdotter
Gustav Philipsson Ehrensten (- 1677)

Noteringar


Tjust härads dombok den 12 Mars 1658
Uppsteg Hlv Philippus pastor i Locknevi och kärade till Pär
Eriksson vid Ankarsrumström om 17 daler som hans måg Johan Axels-
son skulle hava länt salige Erik Philipsson uti Poland och for-
mende nu Pär E. som hustrun efter sal. E Ph bekommit haver, skall
betala geldet, resol: Emedan de, sal E.Ph och hans hustru Margret
Hermansdotter voro barnlösa, bör Hlv Philip efter sin son sal.E.
Ph. arvtaga och geldet av arvskiftet betalas, alltså bliver de
och ense att erfira och giäld betala efter lag 22 Kap Domboken
(formende och erfira?)
E VII AAAE: 8

Bilaga
Bilaga f÷r Prost, Philippus Bononius.
Arkivnummer 210, gen/ankod 12:2162.

"Pilippus föddes på Furingstads prästegård i Östergöthland år 1593. Son
af Kyrkoherden i Furingstad Bononius Holstani och - - Larsdotter,
befallningsmannens på Stegeborg Lars Olofssons dotter. Efter idkade
studier vid Linköpings Schola och Academien i Upsala blef han Prest,
och på sin Morfaders, som stod i mycken nåd hos Pfalts-Grefven Johan
Casimir, förord i nåde utnämnd til des hofpredikant år 1620. Sedemera
förordnad år 1630 til Comminister i Häradshammars Församling, derifrån
befordrad år 1634 til kyrkoherde i Locknevis Församling i Calmare Län.
Utnämnd til Prost därstädes, och år 1669 med döden avgången. Man har
ännu å den orten många besynnerliga historier om Herr Philip i Locknevi;
i Församlingens Kyrkobok står skrivet om honom: Vir doctus sed turbulentus.

Gift första gången med Margareta Evertsdotter, och med henne sonen Edvard
Philipsson Ehrenstén, som slutligen blef Kgl-Råd och Canzli-Råd.

Gift andra gången med Anna Ericsdotter; med henne sonen Gustaf Philpsson
Ehrenstén, adlad 1675; död under bloquaden af Christianstad 1677 som
Överste-Löjtnant. Var ogift 1).

1) von Stiernmans Adel. Matr. N:o 33. pag. 220. L'nboms Anecdoter I.c.

"Denne Herr Philip har varit af et muntert och lustigt sinnelag, och
kunnat under Pfaltz Grefvens ofta påkommande mjältsjuka ställa honom
til frids genom åtskilliga uptog, och om hvilka man ännu i orten vet
att berätta, i samma smak som Rabenii för Konung Carl XI."

I ett utdrag ur Herdaminnen från Link÷ping stift står att läsa,

"Consist. Prot. den 7 Junii 1640: Anklagades Herr Philippus i Locknevi,
att han någre Söndagar försummat kyrkotjensten vid Blackstad, att han
origtigt förfor vid ordnandet af bänkrummen i kyrkan, och med käpp i
hand, nödgade folket att sitta på den plats han ville, att han gjort
underslef med utskrifningar och dolt några drängar, att han sagt sig
kunna draga till Biskopen med ett par oxar och blifva Prost."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1593 Födelse 1593 Furingstad Prästgård, Furingstad E.
1605 Brodern Christophorus Bononius föds 1605 Furingstad Prästgård, Furingstad E.
1605 Fadern 8420 Bononius Holstani dör 1605-03-14 Furingstad Kyrkog., Furingstad E.
1620 Sonen Edvard Ehrensten Philipsson föds 1620-02-25.
1656 Sonen Erik Ehrensten Philipsson dör 1656.
1658 Brodern Christophorus Bononius dör 1658.
1669 Död 1669.
Texten på tavlan.
"Herr Philip Bondeson. Probst och Kyrkoherde i Locknevi och Blackstad i Tjust. Fader till R: R: Ehrensten."
Porträttet finns i Österåker kyrka.