Personakt Antavla

2104 Johan Axelsson Bohm

Ryttmästare. Blev ca 47 år.

Far:4208 Axel Persson (- 1646)
Mor:4209 Malin Claesdotter

Född:omkring 1630 Trästad, Blackstad H
Begravd:
Död:1677-07-14 Trästad, Blackstad H

Äktenskap med 2105 Helena Philipsdotter (- 1671?)

Vigsel:

Barn:
1052 Philip Ehrenmark Johansson (1656 - 1735)
Edvard Johansson Bohm (1659 - 1702)

Noteringar

Johan var ryttare vid Smålands kavallerireg. 1646; korpral därst.
1656; kornett 1659; löjtnant 1674; ryttmästare 1677 i juni;
avsked samma år med löfte om adelskap, men bevistade, på kung
Carl XI:s befallning, slaget vid Landskrona, där han blev dödad
samma år den 14/7.

Tjust härads dombok den 21/2 1666

Kornetten Johan Axelsson, klagar att Landshövdingen salige Välborne Gabriel Gyllenankar, har under pretext av en Kronoutjord han sig av Kronan tillbytt, tagit ifrån Lillegården i Trästad en hel äng, Algestorp, utan lag och dom, ehuruväl samma äng uti dess 2 skattebrev är förmält och specificerat, där dock bemälte utjord icke mera består av än tredingen i bemälte äng, och tredelarna hörer Trästad med rätta till. Begärandes några hans vittnen Examineras måtte, som veta åtskillnaden mellan utjorden och ängen. Så ehuruväl ingen fullmäktige på andra sidan var tillstädes, men icke desto mindre, efter det nu andra Tinget är, sedan stämningen utställdes, och ombudsmannen Herr Anders Andersson Herr Gyllenankars fogde, kände sig å förra Tinget fullmäktig vara, så och nu om terminen Notificerat är, kan rätten annorlunda icke än Admittera vittnen, och allra först Nils i Ålhult, som efter avlagd Ed å Bok berättar, att hans far den tiden han bodde i Skutterstad, köpte Lillgården i Trästad med ängen Algestorp, som låg inne med gården för en skatt, utjorden var för sig själv, skild ifrån den andra delen med en stenås fambes bred, som ligger tvärt ifrån ån och åt ladan, så och att Måns i Dröppestad, då han ägde Storgården i Trästad, brukade han utjorden, men den andra delen brukade Lillegårdens åbo. Sedan Joen i Grönhult, sammaledes edeligen berättade, att ungefär 30 år sedan, han tjänte Kornettens far i Trästad, då brukades utjorden under Måns gård i Blackstad, och var belägen söder eller nedan om stenbron, men ängen norr eller ovan om stenbron, brukades till Lillegården i Trästad under samma skatt med gården. Där näst Joen i Klockaregården i Blackstad, man om 64 år, som edeligen berättade, att hans föräldrar bodde på Lillegården i Trästad, något över 20 år, och emedan de där voro, brukade de under samma skatt av gården överdelen av ängen, och den nedre eller södra salige Måns i Dröppestad under Storgården, sägandes han måtte så väl han därför utlägga 1/2 öre, som en annan, en stenbro skiljer bägge ängarna åt. Sist Joen i Skutterstad, man något över 60 år, som och berättat edeligen, att den delen i ängen som ligger ovan stenbron i all hans tid legat har under Lillegården i Trästad för en skatt, och den nedre brukades en tid till Blackstad, och en tid till Storgården i Trästad, dock för en särdeles skatt, bägge ängarna skiljas med stenbron. Flera vittnen hade Kornetten icke.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630? Födelse omkring 1630 Trästad, Blackstad H.
1646 Fadern 4208 Axel Persson dör 1646.
1656 Sonen 1052 Philip Ehrenmark Johansson föds 1656 Trästad, Blackstad H.
1659 Sonen Edvard Johansson Bohm föds 1659.
1671? Makan 2105 Helena Philipsdotter dör omkring 1671.
1677 Död 1677-07-14 Trästad, Blackstad H.
Dopfunten i Blackstad kyrkan sänktes av Johan Axelsson Bohm och hans hustru Helena Philipsdotter år 1671.