Personakt Antavla

Adolf Gyllenpistol

Överste. Blev högst 81 år.

Far:Carl Gyllenpistol (1641 - 1695)
Mor:Märta Rosenstråle (1652 - 1710)

Född:1685 Abbotnäs, Floda D
Begravd:
Död:1766-07-10 Skalltorp, Ö.Vingåker D

Noteringar

Adolf var ägare till Skalltorp och Sonstorp; volontär vid drott-
ningens livreg. till fot 1701; korpral därst. samma år; sergeant
1702; fänrik 1703; konfirm.fullm. 1704 16/5; löjtnant vid Väst-
göta tremänningsinfanterireg. s.å. 16/6 och vid Södermanlands
reg. 1707 i augusti; sekundkapten därst. 1708 i mars; livdrabant
s.å. 14/8; fången vid Perevolotjna 1709 1/7; hemkommen 1722 i
maj; korpral vid drabanterna 1722 2/6; överstelöjtnats titel 1723
27/5; kvartermästare vid livdrabantkåren 1735 17/3; överstes
avsked s.å. 23/4; RSO 1748 26/9; dog ogift 1766 10/7 på Skalltorp
och slöt ätten samt var den siste med namnet Gyllenpistol.

Adolf Gyllenpistols testamente avskrift den 3 Nov 1766

" Ehuruwäl jag för någre år sedan ibland andre Dispositioner, af ömhet ock medlidande, äfren sökt bidraga till herrar Carl ock Magnus Drasiers, samt deras barns medellöse willkors förbättrande, såsom mine anförwanter, dock som jag sedemera närmare betracktat deras tryckande omständigheter, ock den ahlra högste Guden behagat hemsöka mig med en swår sjukdom, så at osäkert är huruwida jag min förrige hälsa kan återwinna, eller icke, altså ock emedan jag ännu wid sundt förnuft är, ty är min alfwadlige willja ock förordnande, det skola bemälte herrar Carl ock Magnus Drasier, nytta mid fasta efter min död, till ewärdelig ägo undfå, nyttja, bruka ock besitta tre fjerdedels frälsehemmanet Cattala, tillika med en fjerdedel ibidem Skattefrälse, samt den till desse hemman hörande Såg ock öfrige tillägor, af hwad namn de wara måge, at såsom all annan sin lag ock wälfågne egendom, till sin ock de sinas nytta walde disponera, samt på sätt som de för sig nyttigst finna förkåfra: warandes desse hemman belägne uti, Östergiötland, Regna Socken, Finspångahus ock Wråbo härad; ock således andre mine till desse gode min förr gjorde disposition härigenom alldeles uphäfwen ock dödad, samt detta med fri willja ock sundt förnuft, uti nedan skrefne wittnens närwaro, otwungit medelat ock undertecknat, som skjede på Skalltorp den 5 Julü 1766

Ad: G˙llenpistol

J R˙ding Fredr. Lindecrantz Henr: Zetterberg "


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1685 Födelse 1685 Abbotnäs, Floda D.
1686 Systern Maria Gyllenpistol föds 1686 Abbotnäs, Floda D.
1687 Halvbrodern Nils Gyllenpistol dör 1687-09-08 Abbotnäs, Floda D.
1688 Systern Märta Gyllenpistol föds 1688-10-06 Abbotnäs, Floda D.
1690 Systern Hedvig Gyllenpistol föds 1690-01-18 Börringekloster, Gustav Socken M.
1691 Systern Sofia Gyllenpistol föds 1691 Börringekloster, Gustav Socken M.
1693 Systern Sofia Gyllenpistol dör 1693.
1695 Fadern Carl Gyllenpistol dör 1695-02-22 Floda Kyrka, Floda D.
1700 Halvbrodern Gustaf Gyllenpistol dör 1700-11-20 Ryssland, Narva.
1710 Modern Märta Rosenstråle dör 1710.
1722 Systern Charlotta Gyllenpistol dör 1722-10-01 Kiesäter, V.Vingåker D.
1726 Systern Hedvig Gyllenpistol dör 1726-01-28 Skalltorp, Ö.Vingåker D.
1727 Systern Märta Gyllenpistol dör 1727-07-11 Gottlösa, Veta E.
1728 Systern Maria Gyllenpistol dör 1728-11-15 Skalltorp, Ö.Vingåker D.
1748 Systern Margareta Gyllenpistol dör 1748-12-03.
1766 Död 1766-07-10 Skalltorp, Ö.Vingåker D.