Personakt Antavla

Christina Gyllenpistol

Kaptenska. Blev högst 67 år.

Far:Johan Gyllenpistol (1642 - 1676)
Mor:Helena Von Der Linde (- 1692?)

Född:1675
Begravd:
Död:1742-12-10 Nästorp, Floda Socken

Noteringar

Skrivelser från enskilda till Göta Hovrätt

Nr 166 den 7 mars 1703

Högvälborne herr Greve, Kungl. Maj;ts Råd och President, så och Höge och Välborne, Ädla, Högaktade och vitt lagfarna herrar, herr Vice-President och samtliga herrar Assessorer!Såsom vårt Sterbhus angelägenhet erfordrar, att ett Gods uti Västergötland, Rijsa benämnt, som oss samtliga syskon tillkommer, måste till gälds avbetalning försäljas. Men ingen sig gärna fördristar, med oss som omyndiga är, att sluta någon handel därom. Alltså hava vi förmått Capiteinen Välborne herr Mårten Lilliehöök, att visa oss den vänskapen, och till detta särskilda måls avgörande, och Rijsa gårds försäljande, till vårt Sterbhus bästa nytta, påtaga sig curatelen för oss samtliga. Kunnandes han, för andra hinder och sysslor ej påtaga sig curatelen för oss en general och i alla förefallande ärender, utan endast som ovan nämnt är in specie uti det som av Rijsa Gods föryttrande kan dependera. Vi anhålla för den skull ödmjukeligen att Eders Excellence och den Kungl. Hovrätten, täcktes merbemälte herr Capitein därtill behörigen acthorisera och constituera. Till visso att också som själv därmed tillfreds är, har han denne vår ödmjuka Supplique och begäran jämte oss underskriva velat. Vi förbliva för det övriga.

Eders Excellence och den Kungl. Hovrätten.


Ödmjukast Tjänarinnor
och Tjänare.

Eva Gyllenpistol H Gyllenpistol

Christina Gyllenpistol Jeana Gyllenpistol

Mårten Lilliehöök


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1675 Födelse 1675.
1676 Fadern Johan Gyllenpistol dör 1676-07-01 Floda Kyrka, Floda D.
1677 Systern Johanna Gyllenpistol föds 1677-01-01.
1692? Modern Helena Von Der Linde dör omkring 1692-01.
1720 Systern Catharina Gyllenpistol dör 1720.
1730 Systern Helena Gyllenpistol dör 1730.
1735 Systern Johanna Gyllenpistol dör 1735-05-18 Sund, Helgesta Socken B.
1742 Död 1742-12-10 Nästorp, Floda Socken.